Wszystkie wpisy, których autorem jest dagmara

Podatek VAT

Pytanie
Kupiłem mieszkanie i miejsce postojowe u developera i mam do ceny doliczony inny VAT na mieszkanie a inny na miejsce postojowe czy to jakaś pomyłka?

Eugeniusz Z.

Odpowiedź

Mieszkania kupowane u developera objęte są podatkiem VAT 8% natomiast miejsca postojowe w garażu pod budynkiem VAT-em 23%. Wynika to z tego, że hala garażowa traktowana jest jak lokal usługowy a tutaj stosowana jest stawka VAT-u 23%. Nie ma zatem żadnej pomyłki w umowie z developerem.

Czytaj dalej Podatek VAT

Chcę kupić sama mieszkanie

Pytanie
Jestem w związku małżeńskim czy mogę sama kupić mieszkanie jak mąż wyrazi zgodę?

Krystyna P.

Odpowiedź
Nabycie majątku do odrębnego majątku możliwe jest w dwóch przypadkach:

  1. kiedy mamy rozdzielność majątkową,
  2. kiedy nabywamy nieruchomość ze środków własnych pochodzących np, ze spadku, darowizny

W pozostałych przypadkach kiedy obowiązuje ustrój wspólności majątkowej nie ma możliwości nabycia nieruchomości samodzielnie bez małżonka nawet jeśli on wyrazi na to zgodę.

 

Wpis do Księgi Wieczystej Zarządcy

Pytanie
Developer wpisał Zarządce do działu III Księgi Wieczystej (KW) co to oznacza?

Aleksandra P.

Odpowiedź
Wpis w dziale III KW oznacza, że wszelkie uchwały muszą podejmowane być  poprzez potwierdzenie notarialnie i odwołanie Zarządcy również odbywa się w takiej formie. Dopiero wykreślenie z działu III KW daje nam prawo jako wspólnocie do powołania nowego Zarządcy. A więc nie możemy  zmienić Zarządcy zwykłą uchwałą musi być ona potwierdzona notarialnie jak i wszelkie zmiany i postanowienia wspólnoty muszą odbyć się również w taki sposób.

Umowa cywilno-prawna na garaż

Pytanie
Kupuję mieszkanie i miejsce postojowe od developera dlaczego tylko kupno mieszkania podpisuję u notariusza?

Ola M.

Odpowiedź
Zgodnie z ustawą developerską ochrona nabywców dotyczy tylko kwestii mieszkań których budowa jest realizowana. Ustawa developerska nie obejmuje mieszkań z pozwoleniem ma użytkowanie, garaży, miejsc postojowych ani też lokali usługowych. Chcąc się dodatkowo zabezpieczyć możemy zawrzeć umowę kupna miejsca postojowego w formie aktu notarialnego ale nie  jest to forma wymagana przepisami prawa. Developer może zgodzić się na sprzedaż w takiej formie ale nie musi ponieważ nie jest zobligowany do tego żadnymi przepisami prawa.

Podatek PCC rynek pierwotny

Pytanie
Czy kupując mieszkanie na rynku pierwotnym też muszę  płacić podatek od czynności cywilno-prawnych 2%?

Ewa W.

Odpowiedź
Nowe budownictwo nie jest objęte 2%owym podatkiem PCC, który obowiązuje na rynku wtórnym. Na rynku pierwotnym do cen doliczony jest podatek VAT. Stąd nie można dwukrotnie opodatkowywać tego samego przedmiotu.

Czy mogę wejść do mieszkania w trakcie budowy

Pytanie
Kupiliśmy mieszkanie które budowane jest przez developera.Mam pytanie czy w trakcie budowy mogę wejść na budowę i zobaczyć postęp prac?

Jolanta D.

Odpowiedź
Niestety nie jest to takie oczywiste nie każdy developer na to wyraża zgodę gdyż jest to plac budowy. Jako kupujący możemy sprawdzać dokumentację wpisy do dziennika budowy natomiast jeśli developer nie wyrazi zgody na nasz wstęp na teren inwestycji nie możemy go zmusić żadnymi przypisami.

MDM z narzeczoną

Pytanie
Chciałbym kupić mieszkanie z narzeczoną  i chcielibyśmy skorzystać z dopłaty rządowej czy jest to możliwe żebyśmy oboje zakupili lokal czy tylko jedna osoba musi być na umowie.

Krzysztof J.

Odpowiedź
Zgodnie z nowelizacją ustawy która weszła w życie 01 września 2015r. osoby nie będące w związku małżeńskim jak najbardziej mogą ubiegać się o dopłaty rządowe.

Rękojmia od kiedy ona obowiązuje

Pytanie
Kupiłam mieszkanie umową developerską 2 marcu 2013 roku a klucze odbierałam dopiero teraz czyli w sierpniu 2015 roku, developer poinformował mnie, że w związku z tym, iż nabyłam lokal przed zmianą przepisów 24 grudnia 2014r. obowiązują mnie stare przepisy i rękojmie mam na 3 lata czy to prawda?

Anastazja W.

Odpowiedź
Zgodnie z zapisami dotyczącymi rękojmi  jest to odpowiedzialność sprzedającego względem kupującego za wady fizyczne oraz prawne rzeczy sprzedanej od momentu odbioru budynku. A więc nie prawdą jest, że obowiązują  przepisy dotyczące 3 letniej rękojmi. Budynek został wybudowany po nowelizacji ustawy i odbiór kluczy dokonany po wejściu nowej ustawy. A więc rękojmia jest 5 letnia.

 

Jawność ksiąg wieczystych

Pytanie
Podpisałem umowę developerską bez zgody na przetwarzanie danych osobowych tymczasem okazało się , że wchodząc na stronę internetową ksiąg wieczystych widnieją wszystkie moje dane jak to się ma do ustawy o ochronie danych?

Jacek K.

Odpowiedź
Jak sama nazwa mówi ustawy o jawności księgach wieczystych są one jawne. A zatem nie ma możliwości by dane nie było ogólnodostępne dla osób znających dany numer księgi wieczystej. Jest to trochę sprzeczne z ustawą o ochronie danych osobowych ale ustawa o jawności ksiąg wieczystych rządzi się swoimi prawami. Więc jak najbardziej ujawnienie danych nie jest sprzeczne z interesem kupujących mieszkanie i musimy niestety wrazić na to zgodę.