Testament

Pytanie
Czy chcąc napisać testament na męża muszę u notariusza przedstawiać dokumenty potwierdzające, że jestem właścicielem danych nieruchomości.  Czy w testamencie będziemy powoływać się na konkretne dane a co w sytuacji kiedy za rok dokupię nową nieruchomość czy muszę tworzyć nowy testament.

                                                                                                                                  Marta B.

Odpowiedź
Jeśli cały Pani majątek ma być przeznaczony dla męża nie trzeba powoływać się na konkretne nieruchomości. W testamencie będzie wpisane, iż cały Pani majątek zgodnie z Pani wolą będzie przysługiwał mężowi. Pozwoli to uniknąć sytuacji gdyby za rok, dwa zmienił się stan Pani majątku.

Odstąpienie od umowy developerskiej

Pytanie
Dostałem od developera końcowe rozliczenie.Moja cena z uwagi na zmianę metrażu wzrosła o 10tys. Czy mogę w związku z tym odstąpić od umowy?

                                                                                                                                      Radek K.

Odpowiedź
Zgodnie z przysługującym prawem jakakolwiek zmiana ceny w odniesieniu do zapisów umowy developerskiej jest podstawą do odstąpienia umowy w ciągu 14 dni od otrzymania informacji od developera.