Brak MPZT?

Pytanie
Chcę zrealizować dwie szeregóki ale grunt który wydaje mi się atrakcyjny nie mam miejscowego planu zagospodarowania i co teraz ?

Radek S.

Odpowiedź
Brak miejscowego planu nie przesądza, ze nie można zrealizować danego przedsięwzięcia. Trzeba po porostu wystąpić z wnioskiem o warunki zabudowy przygotowany w oparciu o studium uwarunkowań i koncepcję architekta.

Odmowa pokazania mieszkania

Pytanie
Chciałabym zobaczyć mieszkanie które jest w ofercie pośrednika. Ponieważ nie chciałam okazać swojego dokumentu tożsamości Pani pośrednik odmówiła pokazania nieruchomości czy miała do tego prawo?

Iza K.

Odpowiedź
Pani pośrednik jako instytucja zobowiązana jest to wylegitymowania osoby której prezentuje nieruchomość. W sytuacji odmowy pokazania dowodu miała prawo do odmowy prezentacji.