Budowa przed oknami

Pytanie
Kupując mieszkanie biuro sprzedaży jawnie wprowadziło nabywców w błąd,zatajając plan zagospodarowania terenu przed oknami.Zapewnienia,iż teren nie zostanie zagospodarowany pod zabudowę wysoka wpłynęły na dokonanie decyzji zakupowej.Po kupnie mieszkania i wprowadzeniu się teren zaczął być przygotowywany i okazało się,ze w urzędzie leży plan na budowę 9 bloków wysokich.Nikt z mieszkańców o tym nie wiedział i pewnie gdyby znał plany nie kupiłby tu mieszkania. Co w takim przypadku?
                                                                                                                                        Ewa R.
Odpowiedź
Dostęp do miejscowe planu ma każdy zainteresowany zatem każdy z klientów mógł to sprawdzić. Nie wykluczone też, że w momencie kiedy kupowała Pani mieszkanie sprzedawcy nie posiadali stosownej wiedzy, że ma ten teren być zagospodarowany w taki sposób jak Pani piszę. Jeśli inwestor posiada prawomocne pozwolenie na budowę raczej możliwości ma Pani żadne. Można natomiast próbować zaskarżać decyzję i utrudniać rozpoczęcie prac. Nie mniej jednak z praktyki wiem, że inwestorzy mimo opóźnień związanych z zaskarżeniem docelowo i tak realizują projekty.

Działalność a kredyt na mieszkanie

Pytanie
Zmieniam pracę i zaproponowano mi działalność ile muszę przepracować żeby moje dochody były brane pod uwagę przy staraniu się o kredyt na zakup mieszkania?

                                                                                                                        Wojtek B.
Odpowiedź
By dochód wzięty był pod uwagę przy staraniu się o kredyt na zakup mieszkania trzeba przepracować rok czasu i nie ma od tego odstępstw.

Głosowanie nad uchwałami

Pytanie
Mam pytanie mamy zebranie roczne i nie będę mógł uczestniczyć w zebraniu czy w moim imieniu może głosować żona czy potrzebuje jakieś pełnomocnictwo?

                                                                                                                                      Marcin T.

Odpowiedź
Jeśli nie mają Państwo rozdzielności majątkowej i obowiązuje Państw ustrój wspólnoty majątkowej tak że mają Państwo udziały 50/50 nie ma potrzeby dodatkowych pełnomocnictw. Żona oddaje głos w Państwa imieniu a więc zaliczany jest cały udział w zliczaniu głosów.

 

Nowelizacja w sprawie warunków technicznych

6 marca 2017 roku Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowało nowelizację przepisów dotyczących warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki.

Z przepisów ma zniknąć zapis który do tej pory nie pozwalał w kuchni na montaż pralki. W nowelizacji rozporządzenia usunięto więc konieczność przewidzenia w łazience miejsca zainstalowania automatycznej pralki domowej, a także usytuowania pojemnika na brudną bieliznę. Wprowadzono regulację ogólną, która mówi, że w mieszkaniu należy przewidzieć miejsce umożliwiające zainstalowanie automatycznej pralki domowej zatem zgodnie z przepisem to do właściciela mieszkania będzie należała decyzja, gdzie pralka będzie umieszczona.

Ponadto z przepisów zniknie też pojęcie wnęki kuchennej i zastąpi je aneks kuchenny, który będzie mógł być zarówno częścią przedpokoju, jak i pokoju.  A zatem po zmianach w kawalerce będzie można zaprojektować aneks kuchenny połączony z pokojem. Tutaj warunkiem będzie zainstalowanie co najmniej wentylacji grawitacyjnej oraz kuchni elektrycznej.