Koszty utrzymania

Pytanie
Czy muszę w akcie przeniesienia własności godzić się na koszty związane w utrzymaniem nieruchomości.

Michał K.

Odpowiedź
Każdy właściciel stosownie do swojego udziału musi ponowić koszty związane z utrzymaniem nieruchomości. Nie ma zatem podstaw by uchylać się do tego zapisu.

Pełnomocnictwo przeniesienie własności

Pytanie
Czy developer może występować w moim imieniu podczas aktu przeniesienia własności. Niestety nie mogę przyjechać w wyznaczonym czasie na akt do kancelarii, nie mam też nikogo z mojej rodziny kogo mogłabym umocować do tej czynności?

Kasia P.

Odpowiedź
Jak najbardziej możliwe jest by developer w Pani imieniu dokonał czynności przeniesienia własności. Ważne jest by Pani ze swej strony dokonała właściwego pełnomocnictwa by umocować developera.