Małe wspólnoty od 2020 roku zmiany

Do tej pory z godnie  z ustawą o własności lokali wspólnota mieszkaniowa z mocy prawa tworzy więcej niż 7 lokali. Od 1 stycznia 2020 roku będą istniały małe i duże wspólnoty.Zgodnie z nowymi przepisami wspólnotę będą tworzyły inwestycje gdzie lokali jest więcej niż 3.

Istniejąca treść art. 20 ust. 1 Ustawy o własności lokali mówi  „Jeżeli lokali wyodrębnionych, wraz z lokalami niewyodrębnionymi, jest więcej niż siedem, właściciele lokali są obowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona”.

Treść art. 20 ustawy o własności lokali, która ma obowiązywać od 1.01.2020 r. mówi: „Jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych jest większa niż trzy, właściciele lokali są obowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna”.

Zmiany dotyczą zatem zarządu jeśli właściciele nie uzgodnią innego sposobu zarządu nieruchomością wspólną, to będą zobowiązani do wyboru jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. We wspólnocie powyżej 3 lokali decyzje dotyczącee czynności zwykłego zarządu będzie podejmował samodzielnie zarząd.

Zakup mieszkania – Ukrainiec

Pytanie
Jestem z Ukrainy i chce kupić mieszkanie w Polsce.Mieszkam tu  z rodziną od jakiegoś czasu, moje dzieci chodzą tu do szkoły, mam też stała pracę w Polsce. Czy bez problemu mogę nabyć nieruchomość na cele mieszkaniowe bez żadnej zgody?

                                                                                                                                      Krysia Z.

Odpowiedź
Generalnie oprócz terenów położonych przy strefie przygranicznej na terenie całej Polski można nabyć nieruchomość bez zgody minerstwa.

1% podatku od cesji developerskiej

Pytanie
Od jakiej kwoty muszę zapłacić 1% podatku czy od wartości przedmiotu zakupu?

                                                                                                                                Ula Z.

Odpowiedź
Podatek płatny jest tylko od tej kwoty która jest rozliczana między zbywającym prawa a nowym nabywcą. Czyli od kwoty którą zarabia sprzedający. W przepadku kiedy zarobek jest zero nie płacimy podatku.

Cesja

Pytanie
Czy jeśli w umowie developerskiej mam zgodę developera na cesję musi być on fizycznie na akcie?

                                                                                                                                   Arek P.

Odpowiedź
Tak, przedstawiciel developera powinien być na umowie cesji, nie można przenieść praw i obowiązków u dowolnego notariusza bez uczestnictwa developera. Wyjątek stanowi sytuacja kiedy developer niezwłocznie po dokonaniu takiej cesji złoży oświadczenie o jej akceptacji.