Zaświadczenie z urzędu dotyczące podatku od nieruchomości.

Pytanie
Sprzedaję mieszkanie czy ma obowiązek dostarczenia kupującym zaświadczenia z urzędu miasta dotyczące opłat związanych z własnością gruntu i nieruchomości.

Ida Z.

Odpowiedź
Myślę, że po pierwsze trzeba zapytać kupującego czy on sobie tego życzy i notariusza który będzie dokonywał czynności czy takiego zaświadczenia wymaga. Praktyka pokazuje, że nie jest to wymóg a bardziej prawo kupującego który chce mieć pewność, że wszystko jest uregulowane.

Co z tym prawem do piwnicy.

Pytanie
Kupuję lokal ale w księdze wieczystej nie ma mowy o żadnej piwnicy a właściciel mówi, że może z niej korzystać. Jaką mam pewność, że nikt mi tego nie zabierze?

Witek Sz.

Odpowiedź
Piwnica może być odrębnym lokalem i mamy na to księgę wieczystą, może być częścią przynależną i jest wówczas informacja w księdze. Piwnica może stanowić część wspólną z prawem do wyłącznego korzystania o czym mowa jest w akcie nabycia, bądź tzw. umownym prawem do korzystania ale nadal stanowi część wspólną. Trzeba sprawdzić jak to jest w administracji, dokumentach i wówczas w sposób właściwy opisać to w akcie nabycia.