Panele fotowoltaiczne.

Pytanie
Chciałbym założyć sobie prywatnie panele fotowoltaiczne na swoim balkonie. Od sąsiada dowiedziałem się, że muszę wystąpić o zgodę do wspólnoty budynku. Czy nie mam prawa zamontować sobie czego chce na swoim balkonie?

Radek L.

Odpowiedź
Niestety w większości przypadków balkony, tarasy czy ogródki stanowią część wspólną budynku z prawem do wyłącznego korzystania. Tylko Pan ma prawo z tej przestrzeni korzystać natomiast jest ona częścią należącą do wszystkich mieszkańców i oni mają prawo decydować jak ta część wspólna powinna wyglądać. Zatem sąsiad jak najbardziej ma racje co do kwestii związanych z koniecznością uzyskania takiej zgody.

Pełnomocnictwo.

Pytanie
Sprzedajemy z żoną mieszkanie i otrzymałem od niej pełnomocnictwo do sprzedaży ale napisane odręcznie. Klient chce podpisać umowę u notariusza czy rzeczywiście nie mam do tego uprawnień?

Marcin K.

Odpowiedź
Niestety do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego niezbędne jest pełnomocnictwo w takiej formie.

Certyfikat energetyczny.

Pytanie
Sprzedaję mieszkanie w kamienicy która jest pod konserwatorem zabytków czy muszę kupującemu dostarczać certyfikat.

Iza K.

Odpowiedź
Z obowiązku „uzyskania świadectwa energetycznego zwolnione są budynki wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Według ministerstwa rozwoju nie dotyczy to nowych budynków położonych w strefie ochrony konserwatorskiej lub objętych ochroną jako układ urbanistyczny lub ruralistyczny” Zatem jeśli jest to stara kamienica nie ma obowiązku dostarczania kupującemu certyfikatu.