Zmiana mieszkania komunalnego przymusowa

Od kwietnia 2019 roku zaczęty obowiązywać nowe przepisy mówiące o konieczności opuszczenia zbyt dużego mieszkania komunalnego.

Artykuł 21 ustęp 4a znowelizowanej ustawy o ochronie praw lokatorów mówi o tym, że przymusowa zamiana gminnego mieszkania na mniejsze może mieć miejsce tylko, jeżeli powierzchnia obecnego lokum w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego przekracza:

  • 50 mkw. – dla jednej osoby
  • 25 mkw. – dla każdej kolejnej osoby

W momencie wypowiedzenia umowy gmina musi przedstawić pisemną ofertę najmu innego mieszkania komunalnego spełniającego co najmniej takie same wymagania, jak lokal zamienny.

Nowe przepisy preferencyjne są dla osób które ukończyły 75 lat to za ich zgodna gmina może dokonać zamiany lokum na mniejsze. W przypadku braku pisemnej zgody nie może takich lokatorów zmusić do zamiany w myśl nowych przepisów.

Przymusowa zamiana ma obowiązywać tylko do tych umów które zawierane są z gminą po 21 kwietnia 2019.

Umowa developerska na spółkę cywilną

Pytanie
Kupiłem mieszkanie jako osoba fizyczna ale chcę wnieść go do majątku spółki cywilnej której udziałowcami jestem ja z żoną. Czy wymagany jest jakiś dodatkowy aneks do umowy developerskiej czy wystarczy moje oświadczenie.

                                                                                                                                        Jarek B.

Odpowiedź
Na etapie realizacji inwestycji wystarczające jest oświadczenie, dopiero w momencie przenoszenia własności można w akcie notarialnym dopisać stosowne oświadczenie.

Zmiana funkcji użytkowej

Pytanie
Kupiłem u developera lokal i kilka miejsc postojowych. Lokal mieści się na parterze i chcę część tych miejsc postojowych włączyć do lokalu by jego powierzchnia była większa. Czy muszę mieć na to zgodę wspólnoty?

                                                                                                                                    Jacek W.

Odpowiedź
Oczywiście musi być zgodna wspólnoty bowiem zmiana dotyczy funkcji przeznaczenia części stanowiącą cześć wspólną czyli miejsc postojowych. Jeśli jest to jeszcze na etapie przenoszenia własności pakiet większościowy posiada więc developer. Prościej będzie zatem wystąpić o taką zgodę  do niego. Później czeka Pana cała procedura urzędowa uzasadniania pozwolenia na przebudowę i uzyskania pozwolenia na użytkowanie zmienionego lokalu.

Condohotel

Pytanie
Czy w kupionym mieszkaniu jaki Condohotel mogę normalnie mieszkać?

                                                                                                                                      Ewa Z.

Odpowiedź
Zakupiony lokal ma pełnić funkcję handlową a zatem nie ma możliwości normalnego meldunku. Cały obiekt jest lokalem usługowym służącym prowadzeniu określonej działalności.