Służebność Drogi

Pytanie
Mamy służebność dojazdu do inwestycji na której zakupiłem lokal. Kto musi ponowić koszt za tę służebność, wspólnota?

Irek K.

Odpowiedź
Jeśli ustanowiona jest służebność koszty związane z utrzymaniem tej drogi ponosi jej właściciel a więc gmina, skarb państwa czy też prywatna osoba. Państwo tylko korzystają z tego prawa.

Dokupienie miejsca

Pytanie
Czy mogę dokupić miejsce postojowe po podpisaniu aktu notarialnego przenoszącego własność? Hala garażowa nie ma oddzielnej księgi wieczystej.

Zuza Z.

Odpowiedź
O ile w puli developera są dostępne miejsca postojowe i w 1 akcie przenoszącym własność developer zastrzegł sobie prawo do swobodnego rozdysponowywania tymi miejscami nie ma najmniejszego problemu by dokupić miejsce.