Mieszkanie komunalne – wykup (bonifikaty)

Każdy kto planuje wykupienie gminnego mieszkania powinny  zdawać sobie sprawę, że w tej kwestii wysokości bonifikaty wszystko zależy od decyzji samorządu. Gmina ma dużą swobodę w zarządzaniu swoim zasobem mieszkaniowym, ale po podjęciu decyzji o sprzedaży lokalu powinna przestrzegać obowiązujących przepisów.

Sytuacja ta oznacza, że osoba posiadające mieszkanie komunalne na ogół nie może mieć roszczenia wobec gminy dotyczącego możliwości wykupu. Osoba aktualnie wynajmująca może co najwyżej zapytać o możliwość wykupienia tej nieruchomości.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ma prawo pierwokupu.  Jeśli gmina zlekceważy ten fakt to najemca powinien domagać się odszkodowania w sądzie cywilnym.

Ustawa o gospodarce nieruchomościami mówi, że w przypadku sprzedaży mieszkania na rzecz jego dotychczasowego najemcy, cena transakcyjna powinna zostać ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego. Aktualnie obowiązujące przepisy przewidują również możliwość udzielenia bonifikaty, która jest naliczana od ceny rynkowej lokalu określonej przez rzeczoznawcę.  Decyzja o udzieleniu bonifikaty zależy również od gminy. Dlatego też najemca nie może wymusić takiego rabatu.

Inną formą preferencji dla byłego najemcy mieszkania jest rozłożenie zapłaty za lokal na określony czas (nie dłuższy jednak niż 10 lat). Jeżeli gmina zastosuje takie rozwiązanie, to jej roszczenia muszą zostać zabezpieczone poprzez hipotekę.

Wszystkie osoby korzystające z bonifikaty nie mogą sprzedać mieszkania przez najbliższe 5 lat, jeśli to zrobią będą musiały oddać wysokość udzielonego rabatu.  Unikną tej sankcji jeśli mieszkanie zakupione od gminy zostało zamienione na inną nieruchomość przeznaczoną do celów mieszkaniowych lub zbyte na rzecz osoby bliskiej (tzn. zstępnego, wstępnego, brata, siostry, dziecka rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiającej, osoby przysposobionej lub osoby pozostającej ze zbywcą we wspólnym pożyciu). Przed zwrotem bonifikaty chroni również przeznaczenie w ciągu 12 miesięcy kwoty uzyskanej ze sprzedaży lokalu na zakup innego mieszkania lub nieruchomości służącej do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych.

Chcąc wykupić mieszkanie od gminy warto znać swoje prawa i warto wiedzieć, że wysokość bonifikaty wynosi nawet  90-99 proc. wartości mieszkania.

Czy mogę kupić sama mieszkanie?

Pytanie
Jestem w związku małżeńskim nie mamy rozdzielności czy mogę sama kupić na siebie mieszkanie?

                                                                                                                          Magda Z.

Odpowiedź
Może Pani kupić mieszkanie sama w następujących sytuacjach:
– posiada Pani własne środki nie wchodzące w skład wspólnoty majątkowej,
-mogą Państwo wspólnie dokonać zakupu i mąż zrobi na Panią darowiznę,
– mogą Państwo sporządzić rozdzielność majątkową wówczas dokona Pani zakupu tylko dla siebie.

Mail- brak odpowiedzi

Pytanie
Napisałam maila do developera ale nie odpowiada mi tłumacząc, że to nie pismo i nie ma obowiązku odpowiedzieć? Co mogę zrobić?

                                                                                                                                 Patrycja K.

Odpowiedź
Proszę zatem wysłać pismo listem wówczas developer powinien  max w ciągu 30 dni odpowiedzieć na pismo.

Kanalizacja

Pytanie
Czy jest możliwe by rura od odpływu wanny wychodziła powyżej posadzki?

                                                                                                                             Marek Z.

Odpowiedź
Pewnie nie wygląda ona zbyt estetycznie ale jeśli developer ma potwierdzenie, że jest ona położona zgodnie z projektem by zachować spadki to nie ma podstaw do reklamacji.

Usterki

Pytanie
Kupuję mieszkanie od developera, widziałam lokal i zauważyłam w nim usterki. Chciałabym by do odbioru zostały usunięte. Czy  w umowie developerskiej mogę je wskazać i zobligować developera do naprawy?

                                                                                                                                     Marta G.

Odpowiedź
Umowa developerska jest umową zobowiązująca developera do wybudowania i przeniesienia prawa własności na wybrane mieszkania. Dokumentem dającym prawo zgłaszania usterek jest protokół odbioru. Inwestycja jest w trakcie realizacji zatem nie została odebrana przez developera od wykonawcy nie ma podstaw do zgłaszania usterek. Oczywiście można zgłosić je do developera mailem jako uwagi by mógł sprawdzić lokal zgodnie z projektem i by miał czas na ich usunięcie do odbioru natomiast do umowy developerskiej tego nie wpisujemy.

Sprzedaż mieszkania

Pytanie
Na jakim etapie mogę sprzedać mieszkanie kupione od developera?

                                                                                                                                          Ewa Z.

Odpowiedź
Etapy sprzedaży:
1.mieszkanie może zostać sprzedane już następnego dnia – cesja z umowy developerskiej,
2.po podpisaniu umowy przenoszącej własność a przed założeniem księgi wieczystej dla lokalu,
3. po założeniu księgi wieczystej na lokal.