Stanowiska i obiektu archeologiczne postulowane do objęcia ochroną?

Pytanie
Chcę kupić działkę budowalną gdzie w miejscowym planie zagospodarowania mam taką adnotację że obiekty i stanowiska postulowane do objęcia ochroną? Co to dla mnie oznacza?

Ryszard K.

Odpowiedź
Działka podlega konserwatorowi zabytków a więc przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę będzie trzeba wykonać badania archeologiczne. W jakim zakresie odpowie już odpowiedni dla danego regionu konserwator.

Wybudowanie drogi

Pytanie
Czy gmina może kazać mi wybudować drogę warunkując wydanie pozwolenia na budowę?

Renata K.

Odpowiedź
Warunkiem wydania pozwolenia na budowę jest dostęp do drogi publicznej jeśli takowej nie ma gmina nie wyda pozwolenia na budowę. Zatem jeśli można ją wybudować będzie trzeba tego dokonać .