kaucja.

Pytanie
Czy muszę płacić kaucję właścicielowi lokalu i w jakiej wysokości?

Iza P.

Odpowiedź
Kaucja służy zabezpieczeniu interesów właściciela lokalu. Ale jest kwestią umowną pomiędzy najemcą a wynajmującym. Może zostać ustalona w dowolnej wysokości bądź można całkowicie zrezygnować z jej pobrania.

zakup strychu

Pytanie
Chciałbym dokonać zakupu strychu i zaadaptować go na mieszkanie czy muszę mieć zgodę wszystkich właścicieli wspólnoty na ten zakup czy wystarczy większość?


Wojciech W.

Odpowiedź
Wymagana jest zgoda wszystkich właścicieli w przypadku zmiany funkcji przeznaczenia części wspólnej nieruchomości lub jej sprzedaży która do tej pory była do użytku dla wszystkich.


dostęp do drogi publicznej.

Pytanie
Czy mam obowiązek jako właściciel sprzedający działkę dostarczyć zaświadczenie z gminy iż ta działka ma dostęp do drogo publicznej?

Magda R.

Odpowiedź
Notariusz może wyczytać taką informację z księgi wieczystej ale może też poprosić nas o dostarczenie stosownego dokumentu potwierdzającego ten fakt. Nie jest to reguła a prawo Notariusza by poprosił nas o dostarczenie zaświadczenia by potwierdzić ten fakt.