Miejsce postojowe dla niepełnosprawnych

Pytanie
Developer nie chce sprzedać mi miejsca postojowego w garażu pod budynkiem ze znaczkiem dla osoby niepełnosprawnej. Nie jestem osobą niepełnosprawną a chcę mieć miejsce pod budynkiem a żadnych innych niż to nie ma już dostępnych.

                                                                                                                                        Ola Ż.
Odpowiedź
Prawdą jest, że miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych przeznaczone są na zakup dla osób ze stosownymi uprawnieniami. Do czasu kiedy developer nie będzie miał wszystkich mieszkań sprzedanych nie będzie chciał sprzedaż takiego miejsca „zdrowej osobie”. Powszechną praktyką jest sprzedawanie takich miejsc każdemu chętnemu jak już developer nie będzie miał żadnego mieszkania w ofercie. Choć miejsce postojowe z przebaczeniem jest dla osoby niepełnosprawnych nikt po zakończeniu sprzedaży mieszkań tego nie przestrzega.

 

 

 

 

Opłaty za śmieci

Pytanie
W jaki sposób powinnam płacić za wywóz śmieci od osoby czy od m2? Zarządca liczy mi od m2 czy to prawidłowe?

                                                                                                                                Patryk J.
Odpowiedź
Wszystko zależy od uchwały jaka została podjęta większością głosów ale zarówno odpłaty od m2 jak i od osoby są prawidłowo naliczane. Wszystko zależy od tego co jest dla Państwa korzystniejsze?

 

Projekt uchwały na zebraniu

Pytanie
Czy na zebraniu wspólnoty mogę jako mieszkaniec przedstawić projekt własnej uchwały czy muszę mieć zgodę zarządcy?

                                                                                                                              Arek Ł.
Odpowiedź
Uchwała może zostać przedstawiona na zebraniu przez każdego i poddana głosowaniu jeśli będzie taka wola mieszkańców. Zarządca nie może sprzeciwiać się woli swoich mocodawców

 

Reprezentowanie przez zarządce wspólnoty w sądzie

Wspólnotę mieszkaniową może reprezentować w sądzie zarządca, któremu tę funkcję powierzono aktem notarialnym lub w formie umowy. Nie musi mieć w tym celu pełnomocnictwa procesowego. Takie jest sedno uchwały Sądu Najwyższego. To bardzo ważne rozstrzygnięcie.

Do tej pory sądy powszechne często kwestionowały uprawnienie takich zarządców jeśli nie  mieli oni takiego umocowania wynikającego  wprost z umowy lub aktu.

Zmiana w orzecznictwie ułatwi wspólnotą ściąganie długów od niepłacących lokatorów. Teraz dzięki uchwale wspólnoty pozbyły się problemu, co niewątpliwie uprości i ułatwi im funkcjonowanie.

Sąd Najwyższy postanowił,że w braku odmiennego zastrzeżenia osoba, której właściciele lokali w umowie lub w uchwale powierzyli zarząd nieruchomością wspólną, w granicach tego zarządu jest umocowana do reprezentowania wspólnoty mieszkaniowej w postępowaniach sądowych nie potrzeba zatem odrębnego pełnomocnictwa zaprotokołowanego przez notariusza.

Na przekształcenie użytkowania wieczystego trzeba poczekać

Zapowiadana rewolucja w przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności która miała nastąpić z początkiem 2017 roku niestety musi poczekać.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa postanowiło przesunąć o pół roku (do lipca 2017 r.) przekształcenie z mocy prawa użytkowania wieczystego w odrębną własność pod budynkami wielorodzinnymi oraz objąć uwłaszczeniem także domy jednorodzinne.

Gminy będą mogły jeszcze do tego czasu podwyższać opłaty za użytkowanie wieczyste. Kto zatem na tym skorzysta przeciętny obywatel czy gminy?

Rząd zapowiada, że to przesunięcie będzie z korzyścią dla obu stron. Będzie można lepiej przygotować się do przekształceń.

Projekt zakłada, że użytkownicy, którzy staną się właścicielami gruntu, będą przez 20 lat wnosić opłatę przekształceniową w wysokości ostatniej rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste. Nie dziwi zatem fakt, że gminy chcą uaktualnić tę opłatę bowiem jest wiele gmin które nieaktualizowany opłat od wielu lat. Opłata przekształceniowa, że nie będzie już aktualizowana przez ten okres, ale waloryzowana specjalnym wskaźnikiem GUS. Samorządy nie będą więc mogły podwyższać opłat przekształceniowych o kilkaset procent, tak jak to się dzieje obecnie z opłatami rocznymi.

Rząd chce dać możliwość jednorazowej wpłaty przekształceniowej wówczas byłaby ona niższa o połowę.

Ale na ostateczną wersję projektu trzeba będzie poczekać jeszcze pół roku.