Łatwiejsza budowa bloków na terenach poprzemysłowych

Miasta nie będą mogły się przeciwstawiać budowie bloków na terenach poprzemysłowych.

Chodzi głównie o nowelizację ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości dotyczy ona zmiany przepisów, w tym prawa budowlanego. W art. 32 tego prawa pojawił się nowy ust. 4b. Mówi on o tym, że starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) nie może odmówić wydania pozwolenia na budowę, jeżeli planowana inwestycja jest sprzeczna z celem, na jaki ustanowiono prawo użytkowania wieczystego.

Zmiana tego przepisu może być pomocna ale i niebezpieczna.

Istnieje obawa, że budynki będą powstawać w miejscach, gdzie nie powinno się budować, np. na terenach skażonych odpadami przemysłowymi. Urzędnicy natomiast nic nie będą mogli z tym zrobić.

Zmiana przepisów dotyczy wszystkich użytkowników wieczystych, a więc również tych, którzy umowy użytkowania zawarli całkiem niedawno, np. dwa lata temu, i w umowach z samorządami zobowiązali się do wybudowania np. basenu lub aquaparku. Po zmianie przepisów zupełnie legalnie będą mogli uzyskać pozwolenie na budowę innych obiektów, np. apartamentowca, o ile miejscowy plan, lub decyzja o warunkach zabudowy będą to dopuszczały.

Aktualnie urzędnicy odmawiają wydania pozwolenia na budowę, nawet gdy cel oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste był określony nieprecyzyjnie.

Zadatek a kwestia podatku

Pytanie
Mój brat chce kupić ode mnie mieszkanie ale pod warunkiem, że sprzeda swoje. Chce mi dać pieniądze abym zaczekał ze sprzedażą mojego mieszkania do momentu kiedy on nie znajdzie kupca na swoje. Czy od otrzymanych pieniędzy muszę płacić podatek albo gdzieś to zgłaszać.

                                                                                                                                  Wojtek B.

Odpowiedź
Jeśli zawrą Panowie przedwstępną umowę sprzedażny i wpiszą, że przekazana kwota jest zaliczką na zakup mieszkania nie trzeba nigdzie tego faktu zgłaszać i płacić żadnego podatku od otrzymanej kwoty.

Zapis pośmiertnego dziedziczenia

Pytanie
Czy w ostatecznej umowie nabywającej nieruchomość mogę wpisać, że po mojej śmierci ma ją odziedziczyć córka?

                                                                                                                                           Ola Z.

Odpowiedź
W samej umowie nie, trzeba by było zrobić po prostu testament.

Zmiana tarasu

Pytanie
Czy zmiana tarasu może być podstawą do odstąpienia od umowy, wielkość jest podstawą do odstąpienia od umowy.

                                                                                                                                    Jarek W.

Odpowiedź
Jak najbardziej tak, jeśli zmieni się jego wielkość, kształt wszystko to co jest dla Pana istotne.

Wpis roszczenia

Pytanie
Kupuję mieszkanie u developera i nabywam je z mężem do odrębnego majątku w równych częściach. Jaka wysokość opłat jest pobierana za wpis roszczenia do księgi wieczystej. Czy rzeczywiście musimy zapłacić dwa razy?

                                                                                                                                     Ewa M.

Odpowiedź
Muszą Państwo dokonać podwójnej opłaty za wpis roszczenia czyli 300zł. Wprawdzie roszczenie dotyczy tej samej nieruchomości ale jest od dwóch osób nabywających nieruchomość do odrębnych majątków.