Umowa na wyłączność

Pytanie
Zawarłam z pośrednikiem umowę na wyłączność na określony czas ale jednak zdecydowała się nie sprzedawać tego lokalu. Pośrednik każe mi zapłacić karę 10% swojej prowizji czy ma do tego prawo?

Iza K.

Odpowiedź
Jeśli umowa zawarta z pośrednikiem mówi o tym iż wcześniejsze rozwiązanie wiąże się z nałożeniem na Panią kary umownej to jak najbardziej to roszczenie jest zasadne i zgodne z prawem.

Najem

Pytanie
Czy w moim imieniu lokal najemny może przekazać siostra?

Wojtek Z.

Odpowiedź
Jeśli będzie miała stosowne pełnomocnictwo udzielone od Pana to jak najbardziej będzie mogła dokonać takiej czynności

Dział III wpis

Pytanie
Chcę kupić mieszkanie ale w dziale III jest dokonany wpis na rzecz poprzedniego właściciela, developer mówi,że to nie problem czy powinienem się obawiać? Mam wpłacić 100% czy to jest normalne?

Zosia K.

Odpowiedź
Jeśli za wnioskiem w dziale III jest złożony wniosek o jego wykreślenie ale jeszcze się to nie ujawniło a umowa z poprzednim właścicielem jest rozwiązana skutecznie. W akcie przeniesienia własności powinna być opisana ta cała sytuacja powołanie na rozwiązanie umowy developerskiej powołanie się na stosowne wnioski i właściwie obawy większej nie ma.

Społeczne Agencje najmu

Rząd chce stworzyć Społeczne Agencje Najmu (SAN), jako pośrednika łączącego rynek mieszkań komercyjnych i najemców/podnajemców o dochodach uniemożliwiających wynajem mieszkania na takim rynku.

SAN-y specjalizują się w wynajmowaniu mieszkań na rynku, głównie od osób fizycznych. Oferując długoletni najem z gwarancją czynszu mogą wynegocjować obniżenie stawki czynszu. Jak wskazują doświadczenia zagraniczne (i nieliczne polskie), obniżka może wynieść o ok. 20%. Po wynajęciu od prywatnego właściciela mieszkania mogą zostać podnajęte przez SAN osobom, których dochody lub sytuacja życiowa nie pozwala na wynajem mieszkania na zasadach komercyjnych. Wiąże to SAN-y z realizacją polityki mieszkaniowej, szczególnie w skali lokalnej. Stąd zawarte w ustawie ścisłe powiazanie działalności SAN z celami mieszkaniowymi samorządów gminnych oraz umożliwienie podnajemcom spełniającym ustawowe kryteria dochodowe ubiegania się o dopłaty do czynszów.
Przedstawiony projekt, realizując cele gospodarcze dotyczące rozwijania rynku mieszkań na wynajem, realizuje również cele społeczne, zwiększając ofertę mieszkaniową dla osób o niskich i średnich dochodach oraz umożliwiając funkcjonowanie innowacyjnych form rynku mieszkaniowego, jakimi są SAN-y, tworzone przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty realizujące cele użyteczności publicznej.
Warto dodatkowo podkreślić, że SAN może rozszerzyć swoją działalność o usługi socjalne kierowane do osób potrzebujących wsparcia w trudnej sytuacji życiowej lub uzyskania stabilności niezbędnej do rozpoczęcia samodzielnego, dorosłego życia (wychowankowie pieczy zastępczej, młode rodziny).


Jak Sprawdzić najemcę

Decydując się wynająć własne mieszkanie, mieliśmy szereg wątpliwości , zapytań i obawy czy trafiliśmy na właściwego najemcę, czy będzie płacił jak to sprawdzić?

Powstała pierwsza w Polsce platforma utworzona na wzór systemu istniejące w Wielkiej Brytanii. Simpl.rent https://www.simpl.rent/ – pierwszy w Polsce standard weryfikacji najemców, pozwala on sprawdzić: tożsamość najemcy, historię płatności (Biuro Informacji Kredytowej (BIK) oraz Biura Informacji Gospodarczej ERIF i BIG InfoMonitor. W ich bazach dłużników sprawdzić można, czy najemca nie ma negatywnej historii kredytowej lub płatniczej) oraz ustalić kondycję finansową.

Jest to portal niezwykle popularny wśród agencji nieruchomości jak i prywatnych najemców.