Wypowiedzenie najmu.

Pytanie
Chcę wypowiedzieć umowę najmu czy mogę to wypowiedzenie przesłać mailem do najemców.

Kasia Z.

Odpowiedź
Dla skuteczności wypowiedzenia umowy powinna być zachowana forma pisemna a zatem osobiście lub listem poleconym. Wysłanie maila stanowi tylko formę dokumentową.

Najem okazjonalny.

Pytanie
Czy podpisując umowę najmu okazjonalnego notariusz przygotowuje treść umowy?

Rita Z.

Odpowiedź
Co do zasady notariusz przygotowuje treść oświadczania poddania się egzekucji i poświadcza podpisy wraz z oświadczeniem przyjęcia osób na wypadek egzekucji wraz z poświadczeniem podpisu. Samą treść umowy przygotowuje samodzielnie bądź przy pomocy wsparcia prawnego wynajmujący.