Brak kredytu czy mogę bez konsekwencji wycofać się z umowy

Pytanie
Nie otrzymałem kredytu a podpisałem umowę developerską czy mogę bez żadnych konsekwencji wycofać się z umowy i odzyskać wpłacone środki pieniężne.

                                                                                                                                Wojtek Z.

Odpowiedź
Art. 394 Kodeksu cywilnego mówi o tym, że jeśli Kupujący wycofa się z umowy Sprzedający może zatrzymać zadatek.  Natomiast jeśli właściwa umowa nie zostanie zawarta na skutek okoliczności za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności zadatek powinien zostać zwrócony.

Zadatek 10%

Pytanie
Czy jeśli chcę odstąpić od umowy developerskiej muszę zapłacić karę 10% czy jest to zgodne z przepisami?

                                                                                                                                Zosia K.

Odpowiedź
Generalnie zgodnie z umową developerską nie ma takiej możliwości by , developer pobrał tak wysoką karę max kwota to 3% zgodnie z wyrokami sądów i opiniami uokik-u.

Cesja

Pytanie
Czy jeśli jestem płatnikiem podatku VAT przy nabywaniu cesji uniknę podatku PCC?

                                                                                                                     Zbyszek Z.

Odpowiedź
1% podatkiem PCC objęte są tylko osoby fizyczne. Zatem jak najbardziej jest szansa uniknąć tego podatku w sytuacji gdy jest się Vatowcem.