Przeznaczenie terenów w planie zagospodarowania musi być jednoznaczne

Wyrok WSA w Poznaniu z 21 września 2016 r., sygn. akt IV SA/Po 484/16 mówi o tym, że miejscowy plan zagospodarowanie nie może być niejednoznaczny tzn.  z jednej strony terenu dopuszczać możliwość jednej strony zabudowę usługową, produkcyjną i magazynową, z drugiej zabudowę zagrodową – w tym budynki mieszkalne.

Taki zapis nie określa w  sposób jednoznaczny przeznaczenia terenów oznaczonych wskazanymi symbolami. Powoduje to bowiem możliwość realizacji dwóch odmiennych inwestycji na tym samym terenie.

Sąd bowiem uważa że miejscowy plan zagospodarowania powinien być tak określony by jasno z niego wynikało jak należy zagospodarować teren a nie pozostawiać inwestorowi decydować o sposobie jego przeznaczenia.

Wyrok jest jednak nieprawomocny.

Temperatura w łazience

Pytanie
Kupiłam mieszkanie i w łazience mam temperaturę 20 stopni czy jest to możliwe. Zarządca twierdzi, że to normalne a mnie jest po prostu zimno. Czy są jakieś takie przepisy które to regulują.

                                                                                                                              Magda Sz.

Odpowiedź
Zgodnie z warunkami technicznymi budynków § 132 punkt 2 mówi, że temperatura  w pomieszczeniach przeznaczonych do rozbierania- przeznaczone na pobyt ludzi bez odzieży tj.łazienki, rozbieralnie-szatnie, umywalnie, natryskownie, hale pływalni, gabinety lekarskie z rozbieraniem pacjentów, sale niemowląt i sale dziecięce w żłobkach, sale operacyjne musi wynosić +24 stopnie. Nie prawdą zatem jest to co mówi zarządca.

 

Dokumenty od zarządcy

Pytanie
Czy zarządca może odmówić mi dostępu do dokumentów dotyczących nieruchomości którą zarządza ja jestem jej mieszkańcem tzn. właścicielem jednego z mieszkań. Poprosiłem zarządce o przesłanie dokumentów ale odmówił tłumacząc że to jego własność i ewentualnie do części z nich mam dostęp na miejscu?

                                                                                                                                          Nina T.
Odpowiedź
Zarządca działa w Państwa imieniu dokumenty dotyczące nieruchomości są do wglądu każdego z członków wspólnoty i zarządca na prośbę każdego z mieszkańców ma obowiązek udostępniać te dokumenty, nie trzeba osobiście stawiać się w biurze Zarządca musi przesłać dokumenty jeśli Pani o nie poprosi.

Garaże wspólnoty

Pytanie
Czy garaże które należą do wspólnoty można sprzedać jednemu z mieszkańców?

                                                                                                                            Renata M.
Odpowiedź
O sposobie użytkowania bądź sprzedażny dóbr decyduje wspólnota a więc sami jej mieszkańcy. W drodze uchwały na zebraniu bądź w trybie indywidualnego zbierania głosów można zadecydować o sprzedaży garaży należących do wspólnoty.

 

 

Uchwały we wspólnocie

Pytanie
Ile głosów potrzeba w głosowaniu na zebraniu wspólnoty by dana uchwała przeszła. Zarządca mówi że potrzeba 100% głosów?

                                                                                                                               Marek K.

Odpowiedź
Zgodnie z ustawą o własności lokali by uchwała została uchwalona potrzeba 51% głosów wspólnoty.

Droga dojazdowa

Pytanie
Developer realizuje dalszą część inwestycji blokując jedyną drogę dojazdową czy można zgłosić to nadużycie?

                                                                                                                            Ewelina K.

Odpowiedź
W praktyce jeśli droga blokowana przez developera nie jest jeszcze przekazana urzędowi miasta stanowi jego własność więc w praktyce ani policja ani straż miejsca nie chce przyjeżdżać.
Zgodnie z przepisami natomiast jedyna droga dojazdowa nie może być blokowana. Zatem jest to paradoks który utrudnia korzystanie ze swojego prawa mieszkańcom.