Zebranie wspólnot kilka ważnych informacji

We wspólnotach mieszkaniowych żyje wielu Polaków. Funkcjonują one na podstawie przepisów ustawy o własności lokali (uwl). Przewiduje ona, że w pierwszym kwartale każdego roku właściciele mieszkający w danej wspólnocie powinni się spotkać na rocznym zebraniu (art. 30 ust. 1 pkt 3 uwl).  W ich trakcie zapadają najważniejsze decyzje dotyczące wspólnoty w danym roku.

Z rocznych zebrań zwolnione są małe wspólnoty (do siedmiu lokalu). W ich wypadku stosuje się przepisy o współwłasności kodeksu cywilnego, a te nie przewidują tego typu zebrań.

Organizacją rocznych zebrań zajmuje się zarząd/zarządca. Bywa jednak, że właściciele są w konflikcie zarządem i ten nie chce go zwołać z różnych powodów, wtedy może się zająć tym każdy właściciel, wszyscy lub kilku z nich (art. 30 ust. 1b uwl). Jednocześnie przepisy zawierają wykaz spraw, które obowiązkowo powinien znaleźć się w porządku obrad zebrania (art. 30 ust. 2 uwl). Należy do nich:

– uchwalanie rocznego planu gospodarczego zarządu nieruchomością wspólną i opłat na pokrycie kosztów zarządu,

– ocena pracy zarządu, jego sprawozdanie i podjęcie uchwały o udzieleniu mu absolutorium.

Warto pamiętać, że udzielenie absolutorium jest  akceptacją przez właścicieli lokali działalności zarządu w danym roku i jednocześnie przyzwoleniem do dalszego sprawowania zarządu nieruchomością wspólną. Natomiast nie udzielenie absolutorium nie jest równoznaczne z odwołaniem zarządu. W tym celu właściciele lokali muszą podjąć inną uchwałę.

Decyzje we wspólnocie podejmuje się w formie uchwał które podejmuje się na zebraniu albo w drodze indywidualnego zbierania głosów. Dopuszczalny jest też system mieszany, czyli właściciele podejmą uchwałę, oddając głosy częściowo w jeden i częściowo drugi sposób. W dużej wspólnocie decyduje większość głosów (musi ich być ponad 50 proc. udziałów). Nie ma jednak tak, że każdej osobie przypada jeden głos. Głosuje się bowiem udziałami w nieruchomości wspólnej. Im wyższy udział w nieruchomości wspólnej, tym więcej głosów ma dany właściciel. O wysokości swojego udziału można się dowiedzieć z umowy notarialnej sprzedaży lokalu oraz z księgi wieczystej.

Zebranie powinno więc mieć swojego przewodniczącego i protokolanta. Może też mieć komisję skrutacyjną.

W trakcie zebrania członkowie zarządu/zarządca informują o swojej działalności w roku ubiegłym i składają sprawozdanie finansowe oraz odpowiadają na pytania właścicieli dotyczące projektów uchwał. Następnie właściciele głosują, w tym nad udzieleniem absolutorium zarządowi, a także sprawozdaniem finansowym za poprzedni rok oraz planem gospodarczym na rok bieżący i wysokością opłat na pokrycie kosztów zarządu, a także innymi projektami uchwał dołączonymi do porządku obrad.

Odrębna księga na miejsce postojowe

Pytanie
Podpisałam umowę na zakup mieszkania używanego, negocjując ze sprzedawcami była mowa o mieszkaniu i miejscu postojowym. Ustaliliśmy cenę ale nie wpisałam że kupują te dwie nieruchomości.
Uzyskałam kredy z banku na mieszkanie i garaż ale sprzedający mówią, że nie sprzedają miejsca postojowego bo nie to jest przedmiotem naszej umowy. Czy mają do tego prawo co mogę zrobić? Czy mogę wycofać się z umowy.

                                                                                                                              Magda Z.
Odpowiedź
Niestety jeśli te dwie nieruchomości są na odrębnych księgach to Sprzedający nie muszę ich jednocześnie sprzedawać. Popełniła Pani błąd nie wpisując garażu do umowy i niestety nie może Pani zmusić Kupujących by sprzedali Pani tę drugą nieruchomość. Nie ma też podstaw by z umowy się wycofać bez kosztowo (bez utraty wpłaconego zadatku). Dziwię się, że bank wydał pozytywną decyzję nie mając wpisanego do umowy miejsca postojowego. Pozostaje tylko próba negocjacji ze Sprzedającymi zwrotu zadatku, obniżenia ceny lub sprzedaży dodatkowej nieruchomości.

 

 

 

Zadatek a odmowa kredytu

Pytanie
Podpisałam umowę przedwstępną na kupno mieszkania wpłaciłam 10% zadatek ale bank odmówił mi udzielenia kredytu bez podania powodu. Czy mogę odzyskać od Sprzedających wpłaconą kwotę?

                                                                                                                                        Ela P.

Odpowiedź
Jeśli w umowie przedwstępnej nie ma takiego zastrzeżenia wycofanie się z umowy oznacza iż Sprzedający mają prawo zatrzymać wpłaconą kwotę zadatku.

 

 

Podatek od dochodu ze sprzedaży nieruchomości

Pytanie
Muszę sprzedać mieszkanie które kupiłam rok temu proszę o informację bo słyszałam , że muszę zapłacić aż 20% podatku od uzyskanego dochodu? Dlaczego tak dużo?

                                                                                                                             Alicja M.

Odpowiedź
Aby uratować wyliczony podatek 19% od dochodu musielibyśmy w ciągu 2 lat podatkowych od daty sprzedaży nieruchomości wydać cały przychód na zakup nowej nieruchomości mieszkaniowej. Jeżeli wydamy połowę to podatek od sprzedaży mieszkania zostanie zredukowany o połowę. Należy pamiętać mimo 2 lat podatkowych na wydanie środków trzeba złożyć po sprzedaży nieruchomości PIT-39 do 30 kwietnia roku kolejnego, w którym zawiadomimy US o chęci skorzystania z tego zwolnienia. Sprzedając nieruchomość w danym roku kalendarzowym deklarację PIT-39 składamy do 30/04 roku następnego. Wydatki na nowy cel mieszkaniowy możemy zrealizować dwóch lat od zakupu.

Opłaty notarialne

Pytanie
Kupuję mieszkanie używane czy ja muszę płacić wszystkie koszty związane z notariuszem?

                                                                                                                                     Marek T.
Odpowiedź
W praktyce wszystkie opłaty notarialne ciążą na kupującym choć w drodze negocjacji można obciążyć nimi sprzedającego. Wszystko zatem zależy co wpiszą Państwo w umowę przedwstępną.

Forma zabezpieczenia kredytu

Pytanie
Czy mogę zmienić formę zabezpieczenia kredytu mam hipotekę łączną i chciałabym by bank zwolnił tę drugą nieruchomość co muszę zrobić?

                                                                                                                                      Ewa U.

Odpowiedź
Trzeba złożyć do banku wniosek z prośbą o zmianę formy zabezpieczenia podać powód i czekać na odpowiedź. W praktyce banki nie chcą zmieniać formy zabezpieczeń nie mniej jednak nie jest to reguła.