Wyższe czynsze- wywłaszczenie

Zaplanowane na 1 stycznia 2019 r. uwłaszczenie gruntów pod zabudową mieszkaniową (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716) miało zlikwidować  podwyżkę rachunków za użytkowanie wieczyste.

Zaproponowane rozwiązanie budziło wiele wątpliwości i obaw co do wyższych czynszów dla developerów a zwłaszcza spółdzielni mieszkaniowych. Za uwłaszczenie nieruchomości wykorzystywanych do celów komercyjnych spółdzielnia będzie zatem musiała wnieść – oprócz 20 rocznych opłat przekształceniowych – także nadwyżkę powstałą po wyczerpaniu limitu 200 tys. euro. Prezesi wielu spółdzielni obawiają się bankructwa.

Resort przygotował  projekt iż Spółdzielnia będzie mogła dokonać wyboru sposobu płatności, uwzględniając indywidualną sytuację i kondycję finansową – informuje DGP ministerstwo. W projekcie nowelizacji znajdzie się przepis, który pozwoli zarówno spółdzielniom, jak i spółkom Skarbu Państwa oraz firmom na złożenie oświadczenia o zamiarze wniesienia opłaty w formie długoterminowych rat.

Pełnomocnictwo

Pytanie
Czy do zawarcia zwykłej umowy rezerwacyjnej wystarczy mi normalne pełnomocnictwo nienotarialne?

                                                                                                                                 Krysia Z.

Odpowiedź
Do zawarcia zwykłej umowy jest jak najbardziej wystarczające pełnomocnictwo nienotarialne.

Nieotrzymanie kredytu

Pytanie
Kupuję mieszkanie na kredyt. Czy developer może zatrzymać zadatek jeśli będę chciał odstąpić od umowy z uwagi na odmowę kredytu?

                                                                                                                              Irek P.
Odpowiedź
Developerzy stosują różne zapisy. Nie mniej jednak nie powinni robić problemów by zgodzić się na zapis, że w przypadku przedstawienia zaświadczeń z 3 banków o odmowie kredytu wpłacona kwota podlega zwrotowi.

Oświadczenie

Pytanie
Muszę dokonać akceptacji zmiany umowy developerskiej jednostronnie u wybranego notariusza czy ma to jakąś moc prawną i czy muszę się godzić?

                                                                                                                                          Ewa Z.

Odpowiedź
Nie ma przeciwwskazań by zawrzeć taką zmianę w formie jednostronnej akceptacji o ile zmiana proponowana przez developera została sporządzona w formie aktu notarialnego i przesłana do Pani by na tej podstawie sporządzić akt notarialny akceptujący. Nie trzeba się na to godzić.