Archiwa tagu: Wyższe czynsze- wywłaszczenie

Wyższe czynsze- wywłaszczenie

Zaplanowane na 1 stycznia 2019 r. uwłaszczenie gruntów pod zabudową mieszkaniową (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716) miało zlikwidować  podwyżkę rachunków za użytkowanie wieczyste.

Zaproponowane rozwiązanie budziło wiele wątpliwości i obaw co do wyższych czynszów dla developerów a zwłaszcza spółdzielni mieszkaniowych. Za uwłaszczenie nieruchomości wykorzystywanych do celów komercyjnych spółdzielnia będzie zatem musiała wnieść – oprócz 20 rocznych opłat przekształceniowych – także nadwyżkę powstałą po wyczerpaniu limitu 200 tys. euro. Prezesi wielu spółdzielni obawiają się bankructwa.

Resort przygotował  projekt iż Spółdzielnia będzie mogła dokonać wyboru sposobu płatności, uwzględniając indywidualną sytuację i kondycję finansową – informuje DGP ministerstwo. W projekcie nowelizacji znajdzie się przepis, który pozwoli zarówno spółdzielniom, jak i spółkom Skarbu Państwa oraz firmom na złożenie oświadczenia o zamiarze wniesienia opłaty w formie długoterminowych rat.