Warunki zabudowy gdy nie ma planu zagospodarowania – wyrok WSA

Skład orzekający podkreślił, że jedynym instrumentem umożliwiającym zabudowę w odmiennej formie od dotychczas istniejącej może być plan miejscowy. Pozwala rzeczywiście planować przyszłe zagospodarowanie określonego terenu, a nie jedynie odwzorowywać to, co już tam istnieje.

Sygnatura akt: II SA/Bk 189/18

Jeśli takiego planu nie ma, nie mamy szans wybudować dowolnej bryły zgodnie z naszymi niepowodowaniami czy też przekonaniami.

Powstająca zabudowa musi być zgodna bowiem z miejscową zabudową i ładem przestrzennym. Inwestycja musi spełniać kryterium dobrego sąsiedztwa. Oceniając je, należy jeszcze uwzględnić, oprócz funkcji istniejącej zabudowy, również gabaryty i formę architektoniczną planowanego obiektu.

Miejsce postojowe

Pytanie
Czy developer może odmówić mi kupna 2 miejsc postojowych. Mam dwa samochody i potrzebuje mieć miejsce gdzie je parkować?

                                                                                                                                      Ola Z.

Odpowiedź
Tak, developer może odmówić sprzedaży dwóch miejsc jeśli ma przeliczone że do każdego mieszkania jest 1 miejsce, nie będzie chciał mieć niedoborów bowiem później może mieć problem ze sprzedażą  mieszkania dla którego zabraknie miejsce postojowego.

Promesa

Pytanie
Czy mam prawo żądać od developera by przedstawił promesę z banku ze zgodą na wykreślenie hipoteki jeśli dokonam 100% wpłaty. Otrzymałam informację od pracownika firmy developerskiej, że jeśli nie wnioskuję o kredyt nie mam prawa wnioskować o taki dokument.

                                                                                                                                             Ala Z.

Odpowiedź
Developer wprowadził Panią w błąd na wniosek każdego klienta który zwarł umowę developerską bank kredytujący inwestycję wydaje na wniosek klienta taką promesę niezależnie czy klient o kredyt się ubiega czy też potrzebuje go dla własnego spokoju.

Umowa na odległość

Pytanie
Dokonałem podpisania umowy rezerwacyjnej na odległość czy mam prawo do odstania od niej w ciągu 14 dni i żądania zwrotu zadatku.

                                                                                                                                     Marek P.
Odpowiedź
Oczywiście jak prawo konsumenckie mówi, wszystkie umowy które nie były zawarte w biurze sprzedawcy a na odległość konsument ma prawo do rozwiązania umowy w ciągu 14 dniu i traktuje się ją wówczas jako niebyłą. Jak najbardziej ma Pan prawo do postąpienia od umowy i zwrotu dokonanej wpłaty