Sprzedaż mieszkania po rozwodzie bez podatku

Z najnowszych interpretacji wydanych przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wynika , że podział majątku w trakcie rozwodu nie ma znaczenia, jeżeli małżonkowie kupili wcześniej dom lub mieszkanie do majątku wspólnego. Ważne, żeby od wspólnego zakupu (lub wybudowania) minęło już pięć lat.

Jeśli warunek ten zostanie spełniony, to rozwodnik może sprzedać nieruchomość zaraz po podziale majątku, nie martwiąc się o PIT. I to nawet wtedy, gdy podział nie był równy i jeden małżonek spłacał drugiego.

Ponadto co ważne eksperci uważają, że ta sama zasada dotyczy małżonków, którzy zdecydują się na rozdzielność majątkową, czyli spiszą intercyzę.

To skutek uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 maja 2017 r. (sygn. akt II FPS 2/17). W jej następstwie minister finansów wydał niedawno interpretację ogólną (z 8 lutego 2018 r. nr DD2.8201.3.2017.KBF).

Wymiary miejsca postojowego

Pytanie
Kupuję miejsce postojowe w hali garażowej od developera otrzymałem informację, że jego szerokość to 2,30m2 czy to nie za mało gdzie szukać takich wymiarów?

                                                                                                                                   Wojtek K.

Odpowiedź
Absolutnie nie jest to prawidłowa wartość, Dz.U.2015.0.1422 t.j. – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie art 21 jasno i wyraźnie precyzuje jaka powinna być wielkość stanowiska . 1.Stanowiska postojowe dla samochodów powinny mieć wymiary wynoszące co najmniej:
a) szerokość 2,5 m i długość 5 m – w przypadku samochodów osobowych;
b) szerokość 3,6 m i długość 5 m – w przypadku samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne;
c) szerokość 3,5 m i długość 8 m – w przypadku samochodów ciężarowych;
d) szerokość 4 m i długość 10 m – w przypadku autobusów.
2. W przypadku usytuowania wzdłuż jezdni stanowiska postojowe dla samochodów powinny mieć wymiary wynoszące co najmniej:
a) szerokość 3,6 m, z możliwością ograniczenia do 2,5 m – w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego, i długość 6 m – w przypadku samochodów osobowych;
b) szerokość 3,6 m i długość 6 m – w przypadku samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne;
3) szerokość 3 m i długość 15 m – w przypadku samochodów ciężarowych;
4) szerokość 3 m i długość 19 m – w przypadku autobusów.”
Proszę zatem dopytać developera na jakiej podstawie tak buduje być może w pozwoleniu na budowę jest jakieś odstępstwo choć przepisy prawa tego nie regulują.

 

 

 

Podatek od gruntu

Pytanie
Kupiłam mieszkanie czy by został mi wyliczony podatek od nieruchomości i gruntu to muszę udać się osobiści do urzędu?

                                                                                                                                  Ola Cz.

Odpowiedź
Istnieje możliwość przesłania stosownego druku IP-1 do urzędu miasta wraz z kserokopią aktu notarialnego w ciągu 14 dni od dokonania zakupu. Bądź ustanowić pełnomocnictwo notarialne do danej czynności i wówczas wyznaczona osoba załatwi za nas formalności.

Podatek od nieruchomości

Pytanie
Kupiłam mieszkanie na rynku wtórnym umówiłam się ze sprzedającym na określoną kwotę czy urząd podatkowy może zakwestionować wartość nieruchomości i kazać dopłacić podatek.?

                                                                                                                                           Ewa R.

Odpowiedź
Jeśli wartość zakupionej nieruchomości będzie rażąco za niska bądź będzie informacja w akcie notarialnym, że kupowane mieszkanie jest wraz z wyposażeniem. Ta informacja może spowodować, że będzie podwyższona wartość mieszkania i wówczas będzie trzeba dopłacić podatek.