Wymiary miejsca postojowego

Pytanie
Kupuję miejsce postojowe w hali garażowej od developera otrzymałem informację, że jego szerokość to 2,30m2 czy to nie za mało gdzie szukać takich wymiarów?

                                                                                                                                   Wojtek K.

Odpowiedź
Absolutnie nie jest to prawidłowa wartość, Dz.U.2015.0.1422 t.j. – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie art 21 jasno i wyraźnie precyzuje jaka powinna być wielkość stanowiska . 1.Stanowiska postojowe dla samochodów powinny mieć wymiary wynoszące co najmniej:
a) szerokość 2,5 m i długość 5 m – w przypadku samochodów osobowych;
b) szerokość 3,6 m i długość 5 m – w przypadku samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne;
c) szerokość 3,5 m i długość 8 m – w przypadku samochodów ciężarowych;
d) szerokość 4 m i długość 10 m – w przypadku autobusów.
2. W przypadku usytuowania wzdłuż jezdni stanowiska postojowe dla samochodów powinny mieć wymiary wynoszące co najmniej:
a) szerokość 3,6 m, z możliwością ograniczenia do 2,5 m – w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego, i długość 6 m – w przypadku samochodów osobowych;
b) szerokość 3,6 m i długość 6 m – w przypadku samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne;
3) szerokość 3 m i długość 15 m – w przypadku samochodów ciężarowych;
4) szerokość 3 m i długość 19 m – w przypadku autobusów.”
Proszę zatem dopytać developera na jakiej podstawie tak buduje być może w pozwoleniu na budowę jest jakieś odstępstwo choć przepisy prawa tego nie regulują.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *