Wypowiedzenie umowy u dostawców mediów.

Pytanie
Sprzedałam dom spisałam z nowym właścicielem liczniki i podpisałam protokoły. Nowy właściciel nie przepisał liczników na siebie i przychodzą do mnie rachunki co mogę zrobić.

Kasia W.

Odpowiedź
Myślę, że na początku warto skontaktować się z nowym właścicielem może po prostu zapomniał. A jeśli nie będzie woli współpracy trzeba się udać do dostawców mediów celem wypowiedzenia umowy.

Sprzedaż odziedziczonego lokalu a Vat.

Pytanie
Chcę sprzedać lokal który odziedziczyłem po rodzicach nie prowadziłem w nim żadnej działalności. Czy będę musiał płacić podatek Vat?

Zygmunt T.

Odpowiedź
Jeśli nie prowadził Pan żadnej działalności w tym lokalu od czasu nabycia do czasu sprzedaży podatek Vat nie będzie należy. Nie mniej jednak należy informację tę potwierdził w urzędzie skarbowym właściwym do rozliczenia.

Darowizna

Pytanie
Mój teść zapisał mężowi mieszkanie, czy mając z nim wspólnotę majątkową mam prawo do tego mieszkania?

Iga Z.

Odpowiedź
Jeśli teść zapisał w formie darowizny mieszkanie tylko synowi to on nabył je do odrębnego majątku. Pani z automatu nie staje się współwłaścicielem mając wspólność z mężem.