Kto sprząta chodnik przed domem

To kto odpowiada za czystość chodnika zależy czy chodnik położony jest bezpośrednio przy naszej nieruchomości czy też może  przedziela go jakaś roślinność miejsca  czy też pas zieleni.

W wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z 27 marca 2018 r. (sygn. IV Ka 83/18, LEX nr 2502794) zwrócono uwagę, że przy ustalaniu spełnienia wymogu bezpośredniości, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 u.c.p., należy w pierwszej kolejności sięgnąć po wykładnię językową. Bezpośrednie położenie chodnika przy granicy nieruchomości powinno być rozumiane dosłownie. Słowo „bezpośredni” oznacza „znajdujący się bardzo blisko, niczym nie przedzielony”. Powoduje to, że w sytuacji, gdy nieruchomość jest oddzielona od chodnika pasem zieleni, do którego przylega chodnik, to obowiązek oczyszczania chodnika ciąży na właścicielu (zarządcy, użytkowniku – por. art. 2 ust. 1 pkt 4 u.c.p.) tego pasa, a nie na właścicielu położonej dalej nieruchomości, przy czym nie zależy to od szerokości pasa zieleni. W wyroku tym zwrócono jednak także uwagę na wynikający z art. 30 ustawy o drogach publicznych obowiązek utrzymywania zjazdów na posesje przez właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.

Zatem jak wynika z wyroku sądu właściciel nieruchomości która nie graniczy bezpośrednio z chodnikiem nie dopowiada za jego czystość tylko gmina.

Aparthotel

Pytanie
Czy jeśli dokonam zakupu takiego mikorapartamentu w Aparthotelu czy będę mógł tam mieszkać jeśli nie będę chciał tego wynajmować?

                                                                                                                                      Leszek A.

Odpowiedź
Zakupowany przez Pana lokal jest obciążony podatkiem VAT-23%- a więc z funkcją usługową a nie mieszkalną, zatem nie będzie Pan mógł zamieszkiwać apartamentu który Pan zakupi.

Możliwość połączenia mieszkania

Pytanie
Chcę dokonać zakupu mieszkania u developera ale powierzchnia mieszkania jaka mnie interesuje jest już niedostępna. Developer proponuje kupno dwóch i bym później to sobie połączyła we własnym zakresie. Czy to normalne, i legalne nie chcę mieć później problemów?

                                                                                                                           Zygmunt P.
Odpowiedź
Wszystko jest możliwe, nie mniej jednak zmiany których Pan dokona samodzielnie nie będą objęte rękojmią. Samodzielnie będzie Pan musiał dokonać uzyskania pozwolenia na zmiany od developera i i istniejącej wspólnoty. Trzeba zabezpieczyć się do kwestii przeliczeń udziałów w częściach wspólnych. Developer przerzuca na Pana wszelkie kwestie związane z legalizacją tego połączenia i ryzyko wiązane z nieodwodzeniem.  Najlepiej byłoby domagać się by połączeni dokonał developer na etapie realizacji inwestycji ale jak praktyka pokazuje developery stosują różne działania w tym zakresie.

 

Miejsce dla osoby niepełnosprawnej

Pytanie
Czy jeśli nie ja ale moje dziecko posada kartę osoby niepełnosprawnej mogę na tej podstawie dokonać zakupu miejsca postojowego z przeznaczeniem dla osoby niepełnosprawnej?

                                                                                                                         Magda S.

Odpowiedź
Oczywiście jeśli dziecko które jest na Pani utrzymaniu posiada takową kartę jest to jak najbardziej podstawą do możliwości zakupu takiego miejsca.

Przekazanie kluczy

Pytanie
Czy jeśli w umowie mam podany konkretny termin zakończenia budowy a developer ukończy inwestycje wcześniej czy muszę przystąpić wcześniej do odbioru lokalu niż termin z umowy?

                                                                                                                   Ewa Z.

Odpowiedź
J
eśli developer zakończy budowę szybciej i będzie chciał przekazywać klucze również wcześniej jak najbardziej może Pani domagać się wyznaczenia terminu przekazania kluczy w terminie wskazanym w umowie developerskiej.

Zmiana projektu

Pytanie
Kupiłem mieszkanie od developera tymczasem okazało się,że  w trakcie  budowy zmianie uległ projekt mojego mieszkania czy na tej podstawie jeśli to co proponuje mi developer nie odpowiada mi mogę wycofać się z umowy?

Eugeniusz Z.

Odpowiedź
Oczywiście jeśli zmiany są na tyle istotne, że ich Pan nie akceptuje jest to podstawa do rozwiązania umowy. Zresztą jeśli wystąpią jakiekolwiek zmiany w projekcie który Pan zakupił może Pan odstąpić od umowy.