Certyfikat energetyczny

Pytanie
Developer nie chce przedstawić na moje żądanie certyfikatu energetycznego czy mogę do wykonać na koszt developera?

Maciej U.

Odpowiedź
Developerem na 14 dni na przekazanie certyfikatu energetycznego na wyraźne żądanie klienta od dnia złożenia tego żądania. W przypadku uchylania się developera od spełnienia twego wymogu klient samodzielnie może zlecić jego przygotowanie i przesłać koszty do developera.

Kara dla wspólnoty

Pytania
Developer na etapie realizacji inwestycji popełnił kilka błędów w projekcie jeden z mieszkańców zgłosił do PINB błędnie wykonaną wentylację w garażu? Kara dla wspólnoty, czy to możliwe?

Zygmunt Z.

Odpowiedź
Właścicielem obiektu jest teraz wspólnota a więc kara będzie nałożona na nią. Wspólnota natomiast może domagać się zwrotu kosztów nałożonych przez PINB od developera jeśli winą za błędnie wykonaną wentylację jest właśnie on.

Miejsce postojowe

Pytanie

Chciałabym wymienić miejsce postojowe, dokonałam już umowy przeniesienia własności.

Ewa Z.

Odpowiedź

Jeśli wyodrębniona jest już księga wieczysta czy to do hali garażowej w zależności od sposobu korzystania jak najbardziej można dokonać takiej zamiany. Niezbędna dla formalności będzie wizyta u notariusza.