Znikną ślepe kuchnie

Pojawił się projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zasadnicza zmiana ma dotyczyć budowanych kawalerek które budzą taki wile emocji wśród kupujących którzy narzekają na to iż nie są one z oknami. Nie jest to jednak wymysł developerów tylko warunek wynikający z przepisów warunków technicznych.

Zgodnie z obowiązującą interpretacją warunków technicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm. – dalej r.w.t.) – popularne dziś kawalerki powinny być projektowane jako pomieszczenia ze ślepą kuchnię lub wnękę kuchenną połączoną z przedpokojem. Inaczej z uzyskania pozwolenia na budowę było nie możliwe.

Zgodnie z projektowanym brzmieniem ust. 2a par. 93 w mieszkaniu jednopokojowym dopuszczalna ma być wnęka kuchenna połączona z pokojem. Są jednak dwa warunki: kuchenka będzie musiała być elektryczna, a wentylacja co najmniej grawitacyjna co więcej zgodnie z nowymi przepisami kawalerka powinien mieć powierzchnię nie mniejszą niż 18 mkw., a w przypadku pokoju z wnęką kuchenną – minimum 20 mkw.

Z niecierpliwością zatem oczekujemy zmian w przepisach.

Podatek od sprzedaży

Pytanie
Wraz z żoną zaciągnęliśmy kredyt na budowę domu, czy po jej śmierci jeśli od razu będę chciał sprzedać nieruchomość będę musiał płacić podatek?

                                                                                                                                  Łukasz M.

Odpowiedź
Zgodnie w wyrokiem Sądu Najwyższego jeśli przed upływem 5 lat od momentu dziedziczenia po żonie chciałby Pan sprzedać nieruchomość  będzie Pan musiał płacić podatek od wzbogacenia.

 

 

Wniosek o wpis hipoteki

Pytanie
Razem z żoną jesteśmy właścicielami i chcemy dokonać wpisu hipoteki. We wniosku jest tylko miejsce na jeden podpis wnioskodawcy, kto powinien być tam wpisany?

                                                                                                                       Marcel D.

Odpowiedź
We wniosku powinny być wpisane wszystkie osoby będące właścicielami nieruchomości jedną z nich wybieramy jako wnioskodawce a pozostałe są uczestnikami wraz z bankiem na rzecz którego ma zostać ustanowiona hipoteka.

 

 

 

 

Gwarancja a rękojmia

Pytanie
W umowie developerskiej mam zapis o gwarancji i rękojmi. Co to dla mnie oznacza?

                                                                                                                             Krzysztof C.

Odpowiedź
Co do zasady na kupno nieruchomości zgodnie z przepisami mamy rękojmie która jest teraz 5 letnia. Rzadko którzy developerzy oprócz rękojmi dają jeszcze gwarancję na pewne elementy która świadczona jest prze wykonawcę. Dwa te pojęcia dają Panu możliwość dochodzenia roszczeń na drodze gwarancji od wykonawcy ale jest ona na ogół krótsza koło 2 lat warto to doprecyzować w umowie bądź rękojmi od developera.

Problem z parkowaniem

Pytanie
Kupiłam mieszkanie od developera, generalnie jest problem z parkowaniem. Mieszkańcy parkują gdzie chcą i jak chcą, nie można swobodnie przejść po chodnikach. Dzwonię do zarządy w tej sprawie ale on niebyt wiele może zdziałać. Czy są jakieś przepisy prawne które to regulują? Policja ani straż miejsca nie chcą przyjeżdżać.

                                                                                                                                     Ela P.

Odpowiedź
We wrześniu 2010 roku zmieniły się przepisy dotyczące prawa drogowego które pozwalają na postawienie na terenie wspólnoty znaku „strefa ruchu” i wówczas obowiązują przepisy jak na drogach publicznych. Policja i straż miejsca ma obowiązek przyjechać i ukarać mieszkańca za złe parkowanie. Jeśli nie posiadają Państwo na inwestycji takiego znaku raczej szanse wyegzekwowania od mieszkańców prawidłowe parkowanie są żadne a zarządca praktycznie nic nie może zrobić.

 

Umowa przedwstępna

Pytanie
Kupuję mieszkanie u developera jest już pozwolenie na użytkowanie czy muszę zawierać umowę developerską u notariusza albo jakąkolwiek przed notariuszem. Otrzymałem informację, że umowę kupna muszę zawrzeć w kancelarii i ponoszę sam koszty?

                                                                                                                                Wojtek K.

Odpowiedź
Co do zasady ustawa developerska nie chroni mieszkań z pozwoleniem na użytkowaniem a więc umowa developerska nie powinna być zawierana.  W praktyce po pozwoleniu na użytkowanie zawiera się umowy cywilno-prawne w biurze sprzedaży nie narażając klienta na dodatkowe koszty.  Jeśli obawiałby się Pan uczciwości developera jak najbardziej zalecane byłoby zawarcie umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego wraz z wpisem roszczenia. Taka umowa jest dla Pana bardziej bezpieczna i pozwala rościć prawa.

Hipoteka łączna

Pytanie
Muszę dokonać wpisu hipoteki łącznej czy muszę posiadać dwa oświadczenia i zaświadczenia z banku doradca przedstawił mi tylko jeden egzemplarz takiego dokumentu?

                                                                                                                                Krystyna L.

Odpowiedź
Przy składaniu wniosku o wpis hipoteki w sądzie potrzeba oryginału tych dokumentów. Jeśli nieruchomości obciążane znajdują się w tej samej miejscowości, nie wykluczone że wystarczy jeden egzemplarz. W przypadku nieruchomości położonych w dwóch różnych miejscowościach wymagane będą w każdym sądzie oryginale egzemplarze. Bank ma obowiązek wydać tyle dokumentów ile jest niezbędnych do dokonania właściwego wpisu.

Prospekt informacyjny

Pytanie
Kupuję mieszkanie od developera gdzie jest już użytkowanie wieczyste czy muszę dostać prospekt informacyjny?

                                                                                                                    Ewelina M.

Odpowiedź
Prospekt informacyjny dotyczy mieszkań będących w trakcie realizacji. Co do mieszkań mających pozwolenie na użytkowanie nie ma obowiązku przekazywania takiego dokumentu.