Wszystkie wpisy, których autorem jest dagmara

Zaświadczenie z urzędu dotyczące podatku od nieruchomości.

Pytanie
Sprzedaję mieszkanie czy ma obowiązek dostarczenia kupującym zaświadczenia z urzędu miasta dotyczące opłat związanych z własnością gruntu i nieruchomości.

Ida Z.

Odpowiedź
Myślę, że po pierwsze trzeba zapytać kupującego czy on sobie tego życzy i notariusza który będzie dokonywał czynności czy takiego zaświadczenia wymaga. Praktyka pokazuje, że nie jest to wymóg a bardziej prawo kupującego który chce mieć pewność, że wszystko jest uregulowane.

Co z tym prawem do piwnicy.

Pytanie
Kupuję lokal ale w księdze wieczystej nie ma mowy o żadnej piwnicy a właściciel mówi, że może z niej korzystać. Jaką mam pewność, że nikt mi tego nie zabierze?

Witek Sz.

Odpowiedź
Piwnica może być odrębnym lokalem i mamy na to księgę wieczystą, może być częścią przynależną i jest wówczas informacja w księdze. Piwnica może stanowić część wspólną z prawem do wyłącznego korzystania o czym mowa jest w akcie nabycia, bądź tzw. umownym prawem do korzystania ale nadal stanowi część wspólną. Trzeba sprawdzić jak to jest w administracji, dokumentach i wówczas w sposób właściwy opisać to w akcie nabycia.

Zamiana miejsc kuchni z łazienką.

Pytanie
Czy mogę bez konsultacji z wspólnotą dokonać sobie zmian w zakupionym mieszkaniu. Chciałbym w miejscu kuchni zrobić łazienkę. Po prostu zamienić je miejscami?

Witek K.

Odpowiedź
Zamiana kuchni z łazienką związana jest z korzystaniem z odpowiednich pionów tak by nie zburzało to funkcjonowania całego budynku jest to zmiana istotna. Dlatego należało by skonsultować ją zarządcą by później nie było problemów że wykonano coś niezgodnie ze sztuką budowlaną i zarząd wspólnoty będzie mógł zażądać by przywrócić lokal do stanu pierwotnego.

Korzystanie z piwnicy.

Pytanie
Kupiłem mieszkanie gdzie sprzedający oświadczył, że ma prawo do danej piwnicy otrzymałem klucze. A teraz się okazało, że sąsiad mówi, że ta piwnica jest jego czy to możliwe?

Roman K.

Odpowiedź
Trzeba by było sprawdzić, czy była jakaś inwentaryzacja budynku piwnicy. Czy w akcie pierwotnym poprzedniego właściciela była mowa o tym która piwnica byłą jego czy jest jakaś mapka. Przede wszystkim trzeba spytać sąsiada na jakiej podstawie tak uważa, że piwnica jest mu należna i wówczas opracowywać plan działania.

Roszczenie w dziale III

Pytanie
Czy jest ryzyko zakupu mieszkania z wpisem roszczenia o opłatę przekształceniową?

Radek K.

Odpowiedź
Ryzyka nie ma żadnego. Natomiast trzeba ustalić czy opłata przeształceniowa została zapłacona w całości i da się to roszczenie wykreślić w momencie zakupu czy też nie i wówczas będzie trzeba raz w roku wnosić opłatę w kresie na jaki została ustalona.

Naprawa usterek

Pytanie
Chcę kupić mieszanie w którym podczas badania technicznego wyszło kilka usterek. Właściciel zgodził się je naprawić. Czy mogę warunkować zawarcie umowy przenoszącej własność, że usterki do tego czasu zostaną usunięte?

Marek K.

Odpowiedź
Tak jest możliwość zawarcia umowy pod warunkiem o ile obie strony się na to godzą.