Wszystkie wpisy, których autorem jest dagmara

Sprzedaż mieszkania przed upływem 5 lat.

Pytanie
Sprzedaję swoje mieszkanie przed upływem 5 lat na które mam zaciągnięty kredyt. Czy jeśli ze sprzedaży 100% środków pieniężnych wydatkuję w taki sposób że spłacę kredyt i resztę wydam na zakup nowego mieszkania w ciągu 2 lat to uniknę podatku?

Leon K.

Odpowiedź
Najlepiej wystąpić o indywidualną interpretację przepisów żeby mieć 100% pewność jak urząd to rozliczy. Praktyka pokazuję, ze w każdym mieście jest zupełnie inaczej. W większości jednak przypadków by uniknąć podatku na zakup nowego lokalu trzeba przeznaczyć 100% środków ze sprzedaży nie liczy się spłata kredytu nieruchomości sprzedawanej.

Zaświadczenie o braku osób zameldowanych.

Pytanie
Kupuję mieszkanie i sprzedający wysłał mi zaświadczenie, że nikt w lokalu nie jest zameldowany ale wygenerowany elektronicznie. Czy to jest dokument tożsamy z dokumentem oryginalnym pobranym w urzędzie? Boję się by nikt w lokalu nie był zameldowany.

Zosia K.

Odpowiedź
O weryfikację dokumentu można poprosić notariusza u którego podpisywane będzie czynności by mieć pewność, że dokument jest poprawny, Zgodnie z prawem elektroniczne wygenerowanie dokumentu przez urząd jest wystarczające by zapewnić ,że nikt w lokalu nie jest zameldowany.

Hipoteka

Pytanie
Chcę sprzedać mieszkanie na które miałem kredyt. Kredyt został spłacony złożyłem wniosek do sądu o wykreślenie hipoteki. Ale miedzy czasie znalazł się klient a hipoteka nadal jest widoczna w księdze. Czy w związku z tym będę miał problem ze sprzedażą.

Irek L.

Odpowiedź
Widoczna w księdze wieczystej hipoteka nie jest przeszkodą do sprzedaży nieruchomości. Notariusz w akcie przeniesienia opisze wzmiankę która zapewne ujawniła się w księdze a dotyczy wniosku o wykreślenie hipoteki.

Wynagrodzenie dla członka zarządu.

Pytanie
Czy będąc członkiem zarządu wspólnoty mogę z tego tytułu pobierać wynagrodzenie czy pełnienie tej funkcji jest zupełnie za darmo?

Marek K.

Odpowiedź
Jak najbardziej istnieje możliwość pobierania wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka zarządu wspólnoty. Niezbędna jest do tego właściwie podjęta uchwałą przez członków wspólnoty większością głosów.

Statut wspólnoty.

Pytanie
Czy bez problemu można zmienić statut wspólnoty. Został on ustalony przez developera a zarządcę którego wybrał developer. Zapisy które się w nim znajdują są nie do końca jasne dla członków wspólnoty i chcielibyśmy te kwestię doprecyzować.

Irek Z.

Odpowiedź
Zgodnie z ustawą o własności lokalu nie ma obowiązku tworzenia takiego dokumentu. A jeśli takowy istnieje można go zmienić na podstawie zwykłej uchwały większością głosów.

Sprzedaż bez certyfikatu.

Pytanie
Sprzedaje mieszkanie ale nie posiadam certyfikatu energetycznego czy to oznacza, że nie można go sprzedać?


Ewa K.

Odpowiedź
Brak certyfikatu nie przesądza o możliwości sprzedaży mieszkania. Nie mając certyfikatu ja najbardziej możemy sprzedać mieszkanie. Wiąże się to tylko z tym, że podlegamy każe grzywny do 5tyś jeśli kupujący zgłosi ten fakt na policję.

Sprzedaż piwnicy przynależnej.

Pytanie
Chcę sprzedać mieszkanie do którego przynależy piwnica. Kupcy chcą kupić samo mieszkanie bez piwnicy. Czy mogę ją sprzedać sąsiadowi?

Marek Z.

Odpowiedź
Jeśli piwnica jest wpisane do księgi wieczystej z mieszkaniem jako pomieszczenie przynależne nie można sprzedać jej oddzielnie. Należałoby ją odłączyć i uzyskać zaświadczenie o samodzielności lokalu i wówczas wtedy byłoby to możliwe. Natomiast wiąże się to ze zgodą wszystkich właścicieli, przeliczeniem wszystkich udziałów i pokryciem kosztów notarialnych.

Niewykonany wniosek z aktu notarialnego.

Pytanie
Kupując mieszkanie notariusz wraz z wnioskiem o zmianę właściciela zawnioskował o sprostowanie wpisu, że został nabyty udział we własności gruntu zamiast użytkowania wieczystego gruntu. Po roku sprawdziłem księgę ale wniosek nie został wykonany. Co powinienem zrobić?

Radek K.

Odpowiedź
Najlepiej zadzwonić do sądu wieczystoksięgowego właściwego dla położenia mieszkania i zapytać co należy ponieważ co sąd to inne oczekiwania. Najprawdopodobniej wystarczył by wniosek z prośbą o wpis konkretnego roszczenia powołując się na akt notarialny. Niekiedy wystarczy tylko takie pismo do sądu z prośbą.

Podatek od sprzedanego mieszkania.

Pytanie
Sprzedałem mieszkanie w tamtym roku. Tymczasem z nowym rokiem urząd miasta przesłał mi decyzję podatkową za mieszkanie którego nie jestem właścicielem. Czy powinienem zapłacić ten podatek?

Zygmunt T.

Odpowiedź
Obowiązek zgłoszenia się do urzędu celem naliczenia podatku ciąży na nowym właścicielu . Powinien zgłosić się do urzędu ciągu 14 dni od momentu podpisania aktu notarialnego. Proponuję zwrócić się z pytaniem do nowego nabywcy czy zgłosił się do urzędu czy też zapomniał? By przyspieszyć wszystkie czynności można samodzielnie skontaktować się z urzędem by zgłosić fakt sprzedać. Zapewne zostanie to skorygowane . Podatek na pewno nie powinien zostać przez Pana zapłącony.

Oświadczenie o gwarancji adresu przy najmie okazjonalnym.

Pytanie
Chcę zawrzeć z najemcami umowę na najem okazjonalny. Czy oświadczenie osoby która daje gwarancję adresu na wypadek eksmisji musi być w formie aktu?

Marek Z.

Odpowiedź
Prawo nie nakazuje by była to forma podpisu notarialnie poświadczona. Natomiast by mieć pewność, że osoba oświadczająca jest właścicielem lokalu zaleca się podpis notarialnie poświdczony.