Wszystkie wpisy, których autorem jest dagmara

Odpłaty do wspólnoty.

Pytanie
Chcę kupić mieszkanie i poprosiłam wściela o opłaty za mieszkanie i widzę, że zarządca wylicza je za m2 a nie względem udziału w nieruchomości czy to jest prawidłowo?

Marek Z.

Odpowiedź
Zwyczajowo przyjęło się, że opłaty wyliczane są względem udziału ale to wszystko zależy jakie podjęte są uchwały prze wspólnotę. Mogła zostać podjęta uchwałą odnośnie sposobu rozliczania co do m2 i wówczas będzie to jak najbardziej prawidłowe.

Warunki zabudowy.

Pytanie
Czy jeżeli kupuję działkę co do której nie mam ustalonego miejscowego planu zabudowy a właściciel nie chce składać wniosku o warunki zabudowy czy mogę zrobić to we własnym imieniu.

Klara R.

Odpowiedź
O jej wydanie może wnioskować każda osoba zainteresowana zakupem działki. Otrzymana decyzja nie nadaje uprawnień do terenu, nie narusza prawa własności samego wściela zatem nie trzeba nim być by taką decyzję otrzymać.

Wzmianka w księdze.

Pytanie
Czy kupując dom w którym jest wdzianka w dziale I dotyczy sprostowania powierzchni działki. Czy ryzykuję coś kupując taką nieruchomość?

Zyta K.

Odpowiedź
Bezpieczniej byłoby zaczekać do ujawnienia się wzmianki. Istnienie wzmianki w księdze wieczystej wyłącza rękojmie co do całej treści księgi. Więc nie jesteśmy w pełni chronieni na wypadek wystąpienia innych nieprawidłowości.

Umowa rezerwacyjna.

Pytanie
Chcę zakupić lokal mieszkalny na jednej z inwestycji ale obecnie przebywam poza granicami Polski czy mogę podpisać umowę w formie mailowej?

Maciej Z.

Odpowiedź
Jeśli chodzi o podpisanie umowy rezerwacyjnej konieczna jest forma pisemna pod rygorem nieważności. Podpisanie umowy w formie mailowej powoduje iż z mocy prawa jest ona nieważna.

Lokal z Vat 23%.

Pytanie
Chciałabym kupić mieszkanie na jednej z inwestycji na której docelowo chciałabym mieszkać. Przedstawiciel dewelopera mówi, że jest to niemożliwie ponieważ to lokal użytkowy bo jest Vat 23%?

Ala Z.

Odpowiedź
Z punktu widzenia prawnego lokal użytkowy jest do prowadzenia działalności nie do zamieszkiwania. Na pewno nie będzie mogła Pani w nim się zameldować i jeśli to jest dla Pani priorytet to niestety przy tym typie inwestycji będzie to niemożliwe.

Nieprawidłowo działająca wentylacja.

Pytanie
Po przeglądzie kominiarskim okazało się, że sąsiad wpiął się w pion łazienkowy z wentylacją kuchenną. Przez co u mnie wentylacja nie działa prawidłowo. Czy mogę z tym coś zrobić Zarządca mówi, że ma związane ręce?

Magda K.

Odpowiedź
Po przeglądzie kominiarskim administrator powinien zalecić jakieś rozwiązanie które poprawi u Pani wentylację. Jeśli nie podejmie żadnych działań można zgłosić doniesienie do Nadzoru Budowlanego i oni wówczas podejdą odpowiednie działania.

Wypowiedzenie umowy u dostawców mediów.

Pytanie
Sprzedałam dom spisałam z nowym właścicielem liczniki i podpisałam protokoły. Nowy właściciel nie przepisał liczników na siebie i przychodzą do mnie rachunki co mogę zrobić.

Kasia W.

Odpowiedź
Myślę, że na początku warto skontaktować się z nowym właścicielem może po prostu zapomniał. A jeśli nie będzie woli współpracy trzeba się udać do dostawców mediów celem wypowiedzenia umowy.

Sprzedaż odziedziczonego lokalu a Vat.

Pytanie
Chcę sprzedać lokal który odziedziczyłem po rodzicach nie prowadziłem w nim żadnej działalności. Czy będę musiał płacić podatek Vat?

Zygmunt T.

Odpowiedź
Jeśli nie prowadził Pan żadnej działalności w tym lokalu od czasu nabycia do czasu sprzedaży podatek Vat nie będzie należy. Nie mniej jednak należy informację tę potwierdził w urzędzie skarbowym właściwym do rozliczenia.

Darowizna

Pytanie
Mój teść zapisał mężowi mieszkanie, czy mając z nim wspólnotę majątkową mam prawo do tego mieszkania?

Iga Z.

Odpowiedź
Jeśli teść zapisał w formie darowizny mieszkanie tylko synowi to on nabył je do odrębnego majątku. Pani z automatu nie staje się współwłaścicielem mając wspólność z mężem.

Panele fotowoltaiczne.

Pytanie
Chciałbym założyć sobie prywatnie panele fotowoltaiczne na swoim balkonie. Od sąsiada dowiedziałem się, że muszę wystąpić o zgodę do wspólnoty budynku. Czy nie mam prawa zamontować sobie czego chce na swoim balkonie?

Radek L.

Odpowiedź
Niestety w większości przypadków balkony, tarasy czy ogródki stanowią część wspólną budynku z prawem do wyłącznego korzystania. Tylko Pan ma prawo z tej przestrzeni korzystać natomiast jest ona częścią należącą do wszystkich mieszkańców i oni mają prawo decydować jak ta część wspólna powinna wyglądać. Zatem sąsiad jak najbardziej ma racje co do kwestii związanych z koniecznością uzyskania takiej zgody.