Wszystkie wpisy, których autorem jest dagmara

Certyfikat energetyczny

Od kwietnia przyszłego roku zmieniają się przepisy odnośnie obowiązku tworzenia certyfikatów energetycznych. Do tej pory obowiązek przygotowywania ich dotyczył budynków powstałych po 2009 roku. Od nowego roku obowiązek ich tworzenia będzie dotyczył wszystkich budów powstałych przed i po 2009 roku.

Pośrednik dba o to by pamiętać przeprowadzając transakcję by ten dokument mieć dotyczy to zarówno sprzedaży jak i najmu.

Więcej informacji możecie znaleźć w artykule:

https://muratordom.pl/prawo/formalnosci-budowlane/obowiazkowe-swiadectwo-charakterystyki-energetycznej-kazdego-domu-i-mieszkania-oraz-okresowe-kontrole-ogrzewania-i-klimatyzacji-nowe-przepisy-dotyczace-charakterystyki-energetycznej-

Aktualizacja metrażu mieszkania.

Pytanie
Dokonałam obmiaru mieszkania i przygotowania planu przez uprawnionego architekta. Okazało się, że powierzchnia różni się od tej która podana jest w księdze wieczystej. Czy składając wniosek do sądu o aktualizację danych sąd może go odrzucić?

Iza K.

Odpowiedź
Sąd zawsze może oddalić, odrzucić wniosek jeśli są ku temu przesłanki. Natomiast jeśli jest on złożony prawidłowo i jest podstawa do dokonania aktualizacji sąd ją wykonuje. Warto wcześniej udać się na spotkanie do sądu i dopytać jakie dokumenty są wymagane bo praktyka pokazuje, że w każdym sądzie może być inaczej.

Sprzedaż miejsca postojowego

Pytanie
Czy, żeby sprzedać miejsce postojowego które przypisane jest do mojego mieszkania na zasadach wyłączności muszę mieć zgodę wspólnoty?

Kasia K.

Odpowiedź
Jeśli miejsce postojowe przypisane jest na zasadzie wyłączności, może być sprzedane tylko członkowi danej wspólnoty w praktyce nie jest przez notariusza wymagana żadna zgoda zarządu wspólnoty do tej czynności.

Wykreślenie roszczenia dział III

Pytanie
Przyszły właściciel zażyczył sobie przy umowie przedwstępnej wpisanie do działu III roszczenia. Czy jeśli nie dojdzie do umowy bez problemu będę mogła ten wniosek wykreślić?

Kasia K.

Odpowiedź
By móc dokonać wykreślenia trzeba mieć zgodę osoby z podpisem notarialnie poświadczonym na rzecz której był dokonany wpis. Samodzielne złożenie wniosku do sądu z kopią aktu, że wyraża ona zgodę na wykreślenie roszczenia w przypadku gdy do umowy nie dojdzie może nie być wystarczające.

Droga publiczna.

Pytanie
Skąd mam pewność, że droga która prowadzi do działki jest drogą publiczną i nie będę miał problemu z uzyskaniem pozwolenia na budowę? Właściciel mówi, że działka ma dostęp do drogi.Radek W.

Odpowiedź
By mieć pewność czy droga którą dojeżdżamy na działkę jest publiczną należy złożyć wniosek do gminy lub zarządy dróg powiatowych i wówczas otrzymamy urzędowy dokument to potwierdzający, Czasami właściciele mówią, że działka ma dostęp do drogi bo można nią do działki dojechać ale nie jest ona publiczna, co gorsza może być porostu drogą należącą do osoby prywatnej.

Wykreślenie hipoteki.

Pytanie
Czy po przeniesieniu własności będę mógł złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki w Księdze Wieczystej.

Irek S.

Odpowiedź
Wniosków o wpisy i wykreślenia w Księdze Wieczystej może dokonać tylko obecny właściciel . Przenosząc własność już nim Pan nie będzie.

Zmiana nazwiska.

Pytanie
Wyszłam za mąż i zmieniłam nazwisko czy to oznacza, że z automatu te dane zostaną zaktualizowane w Księgach Wieczystych.


Roksana Z.

Odpowiedź
Za aktualizację danych w Księgach Wieczystych odpowiada właściciel zatem samodzielnie składa Pani wniosek o aktualizację. Bez wniosku dane w związku ze zmianą Pani nazwiska nie będą zaktualizowane.

Droga dla gminy.

Pytanie
Jestem właścicielem działki która została podzielona i wytyczona działka pod drogę wewnętrzną. Czy z z automatu przejmie ją gmina, czy ja za nią muszę nadal odpowiadać?

Mariola K.

Odpowiedź
Gmina niczego z automatu nie przejmuje chyba, że tak było w decyzji podziałowej. Można zawnioskować o przekazanie drogi gminie ale czy ona ją przejmie nie ma pewności.

Wypowiedzenie najmu.

Pytanie
Chcę wypowiedzieć umowę najmu czy mogę to wypowiedzenie przesłać mailem do najemców.

Kasia Z.

Odpowiedź
Dla skuteczności wypowiedzenia umowy powinna być zachowana forma pisemna a zatem osobiście lub listem poleconym. Wysłanie maila stanowi tylko formę dokumentową.