Zaświadczenie z banku.

Pytanie
Sprzedaje mieszkanie które obciążone jest kredytem. Czy na moment podpisania umowy przedwstępnej muszę dostarczaj z banku zaświadczenie o wysokości zagłużenia.

Grzegorz M.

Odpowiedź
Na samą umowę przedwstępną zaświadczenie to nie jest potrzebne wystarczy tylko oświadczenie. Chyba, że kupujący stara się o kredyt i taki dokument jest mu niezbędny do złożenia wniosku.

Wypis i wyrys z rejestru gruntów.

Pytanie
Czy sprzedający może odmówić mi pokazania aktualnego wypisu i wyrysu z rejestru gruntów? Chcę kupić działkę i mieć pewność, że zakupywana powierzchnia jest dokładnie ta jak w dokumentach sprzeda 5 lat.

Eryk K.

Odpowiedź
Właściciel powinien okazać aktualne dokumenty potwierdzające powierzchnię działek . Znacząca różnica w powierzchni może być podstawą do odstąpienia od umowy.Przymus sprzedaży.

Pytanie
Czy jeśli sprzedający rozmyśli się ze sprzedaży. A ja mimo wszystko będę chciała kupić wybrane mieszkanie to czy jest szansa by go do tego zmusić.

Anna W.

Odpowiedź
Jeśli umowa jest w formie aktu notarialnego jak najbardziej można nadać klauzulę wykonalności i wyegzekwować prawo przeniesienia własności.

Kto płaci za notariusza?

Pytanie
Czy za notariusza zawsze płaci kupujący?

Iza K.

Odpowiedź
Zwyczajowo tak jest, że kupujący opłacają notariusza. Choć jest to kwestia ustalań między stronami i w ramach negocjacji może być tak, że to sprzedający pokryje koszty notarialne.

.

Płatność Po Akcie.

Pytanie
Chce kupić mieszkanie, będę podpisywać umowę przedwstępną. Czy przed podpisaniem umowy muszę dokonać płatności zadatku.

Irek Z.

Odpowiedź
Zadatek może być płatny w dniu podpisania umowy zarówno w formie gotówki jak i przelewem. Może też zostać przelany w określonym czasie na konto kupującego o ile taka jest wola obu stron transakcji.