Powrót do regulacji w nieruchomościach

W styczniu 2014 r. deregulowano zawody pośredników  i zarządców nieruchomości m.in: likwidowano wówczas licencje zawodowe, wymóg posiadania wyższego wykształcenia, przestał też istnieć rejestr osób wykonujących te zawody. W efekcie może je wykonywać praktycznie każdy, o ile ma ubezpieczenie OC – problem w tym, że nie wprowadzono sankcji za jego brak.

Z przepisów zniknęła wówczas definicja pośrednictwa i zarządzania, co za tym idzie nie ma teraz określonego katalogu co należy do czynności związanych z zarządzaniem oraz pośrednictwem. Dodatkowo ograniczono kompetencje osób wykonujących tę działalność.

Dziś po trzech latach nowelizacja ustawy z 20 lipca 2017roku o gospodarce nieruchomościami ma przywrócić niezbędne definicje, doprecyzować obowiązki wykonujących oba zawody. Ponadto przywrócono wiele uprawnień, m.in. pośrednicy zyskają prawo wglądu do: ksiąg wieczystych, katastru nieruchomości, tabel taksacyjnych i map taksacyjnych, planów miejscowych, ewidencji ludności w zakresie obowiązku meldunkowego oraz świadectw charakterystyki energetycznej itd. Pośrednicy będą mieli prawo pobierać z wymienionych rejestrów odpisy, wypisy i zaświadczenia. Dzięki temu łatwiej będzie im weryfikować dane niezbędne w ich działalności. Wprowadzono też wiele ułatwień, jak chociażby możliwość elektronicznego zawierania umów. Ale również obowiązek rejestracji działalności i kary pieniężne za brak ubezpieczenia OC.

Wykreślenie hipoteki

Pytanie
Kupuję mieszkanie używane kto powinien ponieść opłatę za wykreślenie hipoteki która jest w dziale IV.?

                                                                                                                       Ewa R.

Odpowiedź
Wszystko jest kwestią umowną pomiędzy kupującym a sprzedającym. Choć zwyczajowo uznaje się, że opłatę ponosi osoba której ta hipoteka dotyczy a więc sprzedający.

Roszczenie w Księdze Wieczystej

Pytanie
Kupuję mieszkanie i miejsce postojowe na rynku wtórnym. Umowa przedwstępna będzie podpisywana notarialnie, są dwie księgi czy będzie wpisywane tylko jedno roszczenie czy dwa?

                                                                                                                             Radek R.

Odpowiedź
Celem takiego roszczenia jest przyrzeczenie zawarcia umowy ostatecznie w określonym czasie. A przedmiotem zakupu jest mieszkanie i miejsce postojowe zatem roszczenia powinny być dwa.

Wzmianka w księdze wieczystej

Pytanie
W jakim czasie ujawnia się wniosek złożony do księgi wieczystej w postaci wzmianki? Czy prawdą jest, że oczekuję na to aż kilka miesięcy?

                                                                                                                               Krzysztof Z.

Odpowiedź
Wzmianki ujawniają się natychmiast po złożeniu wniosku. Brak jakiegokolwiek zapisu w Księdze Wieczystej oznacza, że nie złożono żadnego wniosku.

Notariusz

Pytanie
Chcę kupić mieszkanie używane i chcę podpisać przedwstępną umowę u notariusza czy prawdę jest że sprzedający mi go wskazuje?

                                                                                                                                      Marta Z.
Odpowiedź
Absolutnie nie, osoba na życzenie której taka umowa ma być zawarta i będzie za nią płacić wskazuje notariusza. Oczywiście, każdej ze stron będzie przysługiwało prawo do kontaktu z notariuszem w celu ustalenia wspólnego draftu umowy.

W jakim czasie decyzja kredytowa

Pytanie
Czy bank ma określony czas w którym musi wydać decyzję kredytową? Bo u mnie trwa to już ponad miesiąc.

                                                                                                                          Ela P.
Odpowiedź
Zgodnie z nowymi przepisami opisanymi w ustawie z dnia 22 lipca 2017 roku banki będą miały 21 dni na podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie udzielenia kredytu hipotecznego.

 

Cena transakcyjna a wycena z banku

Pytanie
Czy cena po której kupuję mieszkanie musi być taka sama jak wycena z banku?

                                                                                                                               Ola Z.
Odpowiedź
Niestety nie, cena na którą umawiamy się ze sprzedającym nie musi odpowiadać wycenie jaką zrobi bank. Na rynku pierwotnym na ogół nie powinno być obaw że wycena wyjdzie niższa, natomiast rynek wtórny w zależności od rejonu i regionu Polski może okazać się, że cena po której kupiliśmy nie będzie tożsama z wyceną i wówczas bank zażąda dopłaty brakującej kwoty do wkładu własnego.