Aktualizacja metrażu mieszkania.

Pytanie
Dokonałam obmiaru mieszkania i przygotowania planu przez uprawnionego architekta. Okazało się, że powierzchnia różni się od tej która podana jest w księdze wieczystej. Czy składając wniosek do sądu o aktualizację danych sąd może go odrzucić?

Iza K.

Odpowiedź
Sąd zawsze może oddalić, odrzucić wniosek jeśli są ku temu przesłanki. Natomiast jeśli jest on złożony prawidłowo i jest podstawa do dokonania aktualizacji sąd ją wykonuje. Warto wcześniej udać się na spotkanie do sądu i dopytać jakie dokumenty są wymagane bo praktyka pokazuje, że w każdym sądzie może być inaczej.

Sprzedaż miejsca postojowego

Pytanie
Czy, żeby sprzedać miejsce postojowego które przypisane jest do mojego mieszkania na zasadach wyłączności muszę mieć zgodę wspólnoty?

Kasia K.

Odpowiedź
Jeśli miejsce postojowe przypisane jest na zasadzie wyłączności, może być sprzedane tylko członkowi danej wspólnoty w praktyce nie jest przez notariusza wymagana żadna zgoda zarządu wspólnoty do tej czynności.

Wykreślenie roszczenia dział III

Pytanie
Przyszły właściciel zażyczył sobie przy umowie przedwstępnej wpisanie do działu III roszczenia. Czy jeśli nie dojdzie do umowy bez problemu będę mogła ten wniosek wykreślić?

Kasia K.

Odpowiedź
By móc dokonać wykreślenia trzeba mieć zgodę osoby z podpisem notarialnie poświadczonym na rzecz której był dokonany wpis. Samodzielne złożenie wniosku do sądu z kopią aktu, że wyraża ona zgodę na wykreślenie roszczenia w przypadku gdy do umowy nie dojdzie może nie być wystarczające.