Kupno mieszkania w trakcie rozwodu

Pytanie
Jestem w trakcie rozwodu czy mogę sama nabyć mieszkanie?

                                                                                                                             Ela Z.

Odpowiedź
Jeśli mają Państwo ustanowią rozdzielność majątkową to tak. Natomiast jeśli panuje nadal ustrój wspólnoty majątkowej małżonek musiałby również być współwłaścicielem nabywanej nieruchomości.

Dopisanie właściciela

Pytanie
Kupiłem z żoną od developera mieszkanie czy mogę dopisać do tego mieszkania córkę.

                                                                                                                                  Witold Z.

Odpowiedź
Oczywiście w trakcie trwania umowy można zrobić aneks albo w umowie przeniesienia własności dopisać córkę.

Cesja praw

Pytanie
Czy jeśli chce odkupić mieszkanie od kogoś kto kupił już od developera kiedy wpłacam pieniądze?

                                                                                                             Krystyna M.

Odpowiedź
Państwo rozliczają się miedzy sobą na podstawie odrębnej umowy. Podpisując notarialnie cesję środki pieniężne wpłacone przez poprzedniego właściciela zostają zaliczone na poczet Pani wpłat bądź też zwracane poprzedniemu właścicielowi. Forma rozliczenia ustalana jest w oparciu o wytyczne również developera.