Drzewa na działce.

Pytanie
Czy drzewa na działce zawsze oznaczają las? Jak to sprawdzić?

Marek P.

Odpowiedź
Analizując działkę którą chcemy zakupić należy sprawdzić zapisy wyspie i wyrysie z regestru gruntów, będziemy mieli pewność jakiej klasy są grunty. Należy też wystąpić do gminy z wnioskiem o informację czy działka leży na obszarze uproszczonego urządzania lasu. Jeśli w żadnym dokumentów nie ma informacji, że to las. Drzewa które porastają działkę nim nie są.

.

Zmiana powierzchni mieszkania w KW.

Pytanie
Chciałabym zrobić aktualizację wpisu w księdze wieczystej dotyczącej powierzchni i ilości pokoi mojego mieszkania . Czy do wykonania planu mogę mieć zwykłego architekta?

Marzena P.

Odpowiedź
Do przygotowania planu mieszkania na podstawie którego będzie zaktualizowana księga wieczysta wymagany należy się udać do inż. z nadanymi uprawnieniami. Nie będzie przyjęty plan narysowany z wymiarowany z programów dostępnych dla każdego.

Instalacje w mieszkaniu.

Pytanie
Skąd mam pewność, że kupując mieszkanie z rynku wtórnego instalację mieszkania są takie jak mówi właściciel. Jak to sprawdzić?

Kasia K.

Odpowiedź
By mieć pewność jakie instalacje są w kupowanym mieszkaniu należy wziąć inspektora który dokona sprawdzenia stanu nieruchomości w tym stan instalacji. Wówczas mamy pewność jaki rodzaj instalacji w mieszkaniu jest jak również czy wymaga on jakiejś naprawy.