Reforma najmu komunalnego

W ubiegłym tygodniu w Sejmie ruszyły prace nad nowymi przepisami dotyczącymi ustawy o ochronie praw lokatorów.

Projekt przewiduje, że gminy będą mogły podnosić czynsz najemcom mieszkań komunalnych, gdy ich zarobki przekroczą progi dochodowe, które ustalą właśnie same gminy. Jeżeli podwyżka będzie zbyt duża i przekroczy 50 proc. dotychczasowego czynszu, zostanie on rozłożony lokatorowi na raty.

Wykończenie mieszkania

Pytanie
Czy kupując mieszkanie z rynku wtórnego powinnam wpisać wartość wyposażenia? Sprzedający chciałby dopisać taką informację.

                                                                                                                              Lena K.
Odpowiedź
W praktyce nie dokonuje się takiego zapisu. Określenie wartości wyposażenia oznaczałoby podniesienie wartości nieruchomości i wiązałoby się z podwyższeniem podatku który należy zapłacić do urzędu. Podatek od czynności cywilno- prawnych. Oczywiście zapis jest kwestią umowną między sprzedającym a kupującym nie mniej jednak jest z niekorzyścią dla kupującego bowiem naraża go na kontrolę skarbową która może spowodować podwyższeni podatku zapłaconego podczas umowy kupna. Zapis ten należy zatem przeanalizować.

Obcokrajowiec sprzedawcą

Pytanie
Czy obcokrajowiec sprzedający mieszkanie może na umowę przyjechać ze swoim tłumaczem i umowa będzie ważna i podpisana przez notariusza?

                                                                                                                                             Ola P.
Odpowiedź
Jeśli osoba sprzedająca nie włada biegle w języku polskim. Tłumacz który będzie obecny na umowie musi być tłumaczem biegłym z listy ministerstwa by umowa była przeprowadzona przez notariusza. Nie może być tłumaczem osoba z rodziny.

Przekazanie kluczy

Pytanie
Czy możliwym jest by otrzymać klucze do mieszkania po podpisaniu przedwstępnej umowy sprzedaży?

                                                                                                                                   Zbyszek K.

Odpowiedź
Wszystko jest kwestią porozumienia między sprzedającym a kupującym jeśli mówimy o rynku wtórnym. Po wpłaceniu określonej kwoty jako zadatku możliwe jest otrzymanie kluczy za porozumieniem stron. Inaczej ma się sytuacja na rynku pierwotnym klucze otrzymujemy po dokonaniu 100% płatności.

Tłumacz przysięgły

Pytanie
Czy tłumacząc zagraniczne dokumenty mogę udać się do każdego tłumacza. Tłumaczenie to będę przedkładać w banku starając się o kredyt.

                                                                                                                                          Ewa Z.
Odpowiedź
Dla legalności tego tłumaczenia wymagane jest by dokonał go tłumacz wpisany na listę ministerstwa. Tłumacza można sprawdzić korzystając z poniższej strony: https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html

 

Klauzula apostille

Pytanie
Czy zawsze ambasada jest miejscem gdzie należy udać się po klauzulę apostille?

                                                                                                                        Magda Z.
Odpowiedź
Niestety nie, klauzulę wydają zarówno ministerstwa spraw zagranicznych, konsulaty lub właściwe organy w okręgu konsularnym w zależności od dokumentu na którym potrzebujemy takowej klauzuli są to np. Prezesi Sądów Krajowych. Najlepiej dowiedzieć się ministerstwie o właściwym organ zajmujący się wydawaniem takich klauzul w danym kraju.