Kontrola PINB

Pytanie
Zgłosiłem do zarządcy, iż jeden z mieszkańców dokonuje przebudowy swojego lokalu, wyburza ściany nośne, dzieli mieszkanie na dwa. Zarządca nie reaguje na moje pisma. Czy mogę zgłosić do do nadzoru budowlanego?

Mietek B.

Odpowiedź
Jeśli obawia się Pan, iż zmian jakich dokonuje jeden z mieszkańców może zagrażać konstrukcji budynku bądź wpływać na nieprawidłowe jego użytkowanie. Zarządca nie reaguje. Właściwym organem do kontroli jest Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.