Dostęp do drogi której nie ma.

Pytanie
Chcę kupić działkę na którą wjazd jest z ulicy. Ale jak się okazało z dokumentach wjazd ten jest dziki a mój fizycznie nie istnieje i co teraz?

Ela K.

Odpowiedź
Jeśli z dokumentów wjazd na działkę powinien znajdować się w innym miejscu który fizycznie nie istnie . Będzie Pan musiał go wybudować chcąc uzyskać pozwolenie na budowę. Można z właścicielem na etapie negocjacji ustalić, że on go wybuduje bądź obniży cenę.


Roszczenie działu III księgi wieczystej.

Pytanie
Kupuję a właściwie rozważam zakup mieszkania w kamienicy, gdzie w dziale III jest wpisane roszczenie dotyczące opłaty przekształceniowej. Czy powinienem się obawiać?

Ryszard K.

Odpowiedź
To roszczenie mówi tyle, że nastąpiło przekształcenie gruntu który był w użytkowaniu wieczystym we własność. W związku z tym właściciel zobowiązany jest do dokonania opłaty wg gminy i albo dokonał 100% opłaty i urząd wydał stosowny wniosek uprawniający do wykreślenia roszczenia. Albo nie dokonał opłaty i zobowiązany jest co rok uiszczać opłaty związane z przekształceniem przez 99lat.

Strych zmiana przeinaczenia.

Pytanie
Chce kupić mieszkanie i właściciel mówi, że mogę bez problemu dokupić strych który jest nad tych mieszkaniem i powiększyć sobie powierzchnie. Czy rzeczywiście tak jest, że bez problemu mogę go nabyć i zrobić sobie dodatkowy pokój?

Iza K.

Odpowiedź
By dokonać zmiany przeznaczenia strychu potrzebna jest uchwała wszystkich właścicieli budynku bez ich zgodny nie ma możliwości zakupu jak również wykonania własnego projektu mieszkania.