Odpłaty do wspólnoty.

Pytanie
Chcę kupić mieszkanie i poprosiłam wściela o opłaty za mieszkanie i widzę, że zarządca wylicza je za m2 a nie względem udziału w nieruchomości czy to jest prawidłowo?

Marek Z.

Odpowiedź
Zwyczajowo przyjęło się, że opłaty wyliczane są względem udziału ale to wszystko zależy jakie podjęte są uchwały prze wspólnotę. Mogła zostać podjęta uchwałą odnośnie sposobu rozliczania co do m2 i wówczas będzie to jak najbardziej prawidłowe.

Warunki zabudowy.

Pytanie
Czy jeżeli kupuję działkę co do której nie mam ustalonego miejscowego planu zabudowy a właściciel nie chce składać wniosku o warunki zabudowy czy mogę zrobić to we własnym imieniu.

Klara R.

Odpowiedź
O jej wydanie może wnioskować każda osoba zainteresowana zakupem działki. Otrzymana decyzja nie nadaje uprawnień do terenu, nie narusza prawa własności samego wściela zatem nie trzeba nim być by taką decyzję otrzymać.

Wzmianka w księdze.

Pytanie
Czy kupując dom w którym jest wdzianka w dziale I dotyczy sprostowania powierzchni działki. Czy ryzykuję coś kupując taką nieruchomość?

Zyta K.

Odpowiedź
Bezpieczniej byłoby zaczekać do ujawnienia się wzmianki. Istnienie wzmianki w księdze wieczystej wyłącza rękojmie co do całej treści księgi. Więc nie jesteśmy w pełni chronieni na wypadek wystąpienia innych nieprawidłowości.