Hipoteka

Pytanie
Kupuję mieszkanie od developera za gotówkę a on ma zaciągnięty kredyt. Boję się, że mogę kupić mieszkanie z długami.

                                                                                                                             Ewelina M.

Odpowiedź
Nie ma obawy żaden notariusz nie przeniesie własności z obciążeniem. Przed podpisaniem umowy przenoszącej własność notariusz otrzyma od banku, w którym developer ma kredyt zgodę na przeniesienie prawa własności na Panią bez obciążenia pod warunkiem, że dokonała Pani 100% płatności za mieszkanie.

 

Rozwiązanie umowy developerskiej

Pytanie
Czy w developer może nie wyrazić zgody na rozwiązanie umowy developerskiej? Zmienia mi się sytuacja finansowa i nie stać mnie na mieszkanie.

                                                                                                                                     Wojtek Ś.

Odpowiedź
Oczywiście jeśli developer będzie się kierował ustawą developerską i wytycznymi kiedy od umowy możemy odstąpić zmiana sytuacji finansowej nie jest przesłaną do odstąpienia od umowy. Jeśli w umowie nie mam dodatkowego zapisu mówiącego o możliwości odsądzenia od umowy w sytuacji losowej developer może nie chcieć jej rozwiązać. Nie należy się zrażać gdyż oprócz ustawy developerskiej jest jeszcze Kodeks Cywilny. Należy zatem poprosić o radce prawnego który pomoże nam wyegzekwować swoje prawa.

Użytkowanie wieczyste co to?

Pytanie
Kupuję mieszkanie które budowane jest na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym, czy to znaczy, że nie jestem właścicielem gruntu?

                                                                                                                                 Krystian L.

Odpowiedź
Dokładnie ta, właścicielem gruntu jest gmina lub Skarb Państwa a grunt jest oddany w wieczyste użytkowanie na konkretny czas na ogół 99 lat. Jest to całkiem normalna sytuacja i nie należy się nią niepokoić. Wato być przygotowanym na dodatkową opłatę  roczną związaną z użytkowaniem wieczystym.

Spółdzielcze własnościowe

Pytanie
Czy jest szansa zaciągnąć kredyt hipoteczny na spółdzielcze własnościowe mieszkanie?

                                                                                                                    Elżbieta Z.

Odpowiedź
Oczywiście jest możliwość zaciągnięcia kredytu hipotecznego pod warunkiem posiadania księgi wieczystej na lokal. W przypadku braku księgi należałoby wystąpić o zgodę do spółdzielni na założenie księgi wieczystej.

Rynek wtórny – kupno

Pytanie
Chcę kupić mieszkanie z rynku wtórnego jak sprawdzić, że właściciel nie ma zaległość w spółdzielni?

                                                                                                                              Krzysztof W.

Odpowiedź
Należy poprosić właściciela o przedstawienie zaświadczenia ze spółdzielnie o niezaleganiu z opłatami. Będzie na takim oświadczeniu podpis i pieczątką do spółdzielni dla pewności można zawsze zadzwonić i potwierdzić prawdziwość danych.

 

 

Kupno na firmę

Pytanie
Czy mogę kupić mieszkanie u developera na firmę?

                                                                                                Marek K.

Odpowiedź
Nie ma żadnych przeciwwskazań by nabyć mieszkanie od developera na firmę. Należy tylko pamiętać, że firm nie chroni ustawa developerska a więc umowa kupna zawierana jest w formie cywilno-prawnej. Chcąc zabezpieczyć swoje interesy powinniśmy poprosić o możliwość zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

 

 

Umowa rezerwacyjna

Pytanie
Jakie elementy musi zawierać umowa rezerwacyjna?

                                                                                          Katarzyna Z.

Odpowiedź
Umowa  ta powinna zawierać takie elementy jak:
– termin na który mamy rezerwację mieszkania,
– kwotę opłaty rezerwacyjnej,
– informację, że w dowolnym momencie jej trwania możemy się z niej wycofać wraz ze zwrotem 100% wpłaconej kwoty.

Wkład własny

Pytanie
Przymierzam się do kupna mieszkania w przyszłym roku, chciałbym częściowo wziąć kredyt czy prawdą jest, że od przyszłego roku muszę mieć o 5% więcej własnych środków czyli 15%.

                                                                                                                      Wojtek Z.

Odpowiedź
Zgadza się od przyszłego roku wymagany będzie wkład wysokości 15% więc taką wysokość środków własnych będziemy musieli posiadać przy zaciąganiu kredytu. Wyjątek stanowi sytuacja kiedy kredyt będzie z programu MdM, przy singlu otrzymamy dopłatę rządową w wysokości 10% przy jednym dziecku 15% i dopłata ta traktowana jest jako nasz wkład własny. Zatem w zależności od sytuacji okazać się może ze wkład z własnych środków nie będzie wymagany do uruchomienia kredytu.

Umowa cesji

Pytanie
Podpisałem umowę developerską ale ze względów osobistych muszę się wycofać i mam kupca. Nie chcę ponosić kary za wycofanie się, czy mogę przepisać umowę na kogoś innego.

                                                                                                                                     Rafał W.

Odpowiedź
Nie ma żadnych przeciwwskazań do takiego przepisania o ile developer wyrazi zgodę na scedowanie praw na nowego kupującego.

Miejsce postojowe

Pytanie
Kupiłem miejsce postojowe ograniczone z jednej i drugiej strony ścianą chciałbym móc je zamknąć jak garaż czy muszę mieć na to zgodę i czyją?

                                                                                                                         Adrian W.

Odpowiedź
Sposób korzystania z części wspólnych określać powinna umowa przenosząca własność. Ponieważ miejsce postojowe jest  częścią wspólną z której mamy wyznaczone konkretne miejsce postojowe do korzystania. Dlatego zgodę na takie zamknięcie musiałaby wyrazić wspólnota.