Sprzedaż domu przez siostrę.

Pytanie
Czy mój dom który jest moją własnością może sprzedać siostra? Jestem poza granicami Polski i nie mogę przyjechać?

Kazik L.

Odpowiedź
Jeśli będzie ustanowione odpowiednie pełnomocnictwo to jak najbardziej może to zrobić. Najlepiej ustalić z notariuszem treść takiego pełnomocnictwa by nie pominąć żadnej czynności którą siostra będzie wykonywała w Pana imieniu.


Część domu na działce sąsiada.

Pytanie
Chcę kupić dom który okazało się, że w części usytuowany jest na działce sąsiada czy to problem?

Mateusz K.

Odpowiedź
Najlepiej należałoby uregulować stan prawny poprzez przepisanie tej części działki na Pana rzecz wraz z wyznaczeniem granic. Jeśli wszystko będzie prawidłowo opisane w umowie przedwstępnej później końcowej nie stanowi to żadnego problemu.

Wybór członka zarządu

Pytanie
Czy żeby wybrać nowy zarząd wspólnoty muszę przeprowadzić uchwałę w obecności notariusza?

Marek K.

Odpowiedź
Wybór nowego zarządu wspólnoty powinien odbyć się w taki sam sposób jak wybór poprzedniego. Jeśli zarząd wspólnoty wpisany jest z imienia i nazwiska do księgi wieczystej wybór nowych reprezentantów musi odbyć się uchwała notarialnie poświadczoną.sprzedaż udziału

Pytanie
Jestem współwłaścicielem nieruchomości czy mogę sprzedać udział nowemu właścicielowi czy muszę sprzedać nieruchomość w całości?

Iza K.

Odpowiedź
Oczywiście jeśli nowy właściciel wyrazi zgodę na zakup tylko tego udziału nie ma konieczności sprzedaży całej nieruchomości. Jeśli uregulowany jest stan prawny co do danego udziału można sprzedać tylko ten udział.