Umowa przedwstępna

Pytanie
Czy muszę godzić się na podpisanie umowy przedwstępnej w formie akty notarialnego i płacić za to?

                                                                                                                                       Zosia K.

Odpowiedź
Przedwstępna umowa może jak najbardziej zostać zawarta w formie cywilnoprawnej nie mniej jednak developer ustala zasady sprzedaży lokalu. Może on zatem dla bezpieczeństwa przyjąć formę aktu notarialnego i koszty jej sporządzenia wówczas ponosi kupujący.

Liczniki elektryczne

Pytanie
Czy w lokalu który przejmuje od developera muszę mieć zamontowany licznik energii elektrycznej?

                                                                                                               Olga S.

Odpowiedź
Są różne praktyki developerskie. Natomiast przekazywanie lokalu bez licznika nie jest wadą i niczym niezgodnym z ustawą developerska.

Odbiór lokalu

Pytanie
Czy mogę mieszkać w mieszkaniu które nie ma pozwolenia na użytkowanie?

                                                                                                                         Ewa Z.

Odpowiedź
Można zamieszkiwać w lokalach które posiadają pozwolenie na użytkowanie. Developerzy na ogół przekazują lokale do celów wykończeniowych a nie mieszkalnych.