Rękojmia, kto płaci za usterkę w mieszkaniu

Pytanie
Obowiązuje mnie okres rękojmi na kupione mieszkanie, popsuł mi się grzejnik zadzwoniłam pod numer podany do zgłaszania usterek tymczasem odezwał mi się konserwator i powiedział, że owszem może przyjechać naprawić ale koszt od 50zł w górę jak to jest dlaczego muszę płacić za naprawę usterki w ramach rękojmi?

                                                                                                                          Dagmara D.

Odpowiedź
Najprawdopodobniej numer na który Pani dzwoni nie jest do firmy wskazanej przez developera do naprawy usterek tylko do konserwatora zatrudnionego przez zarządce. Konserwator odpowiada za prawidłowe działanie instalacji co, wod-kan i gazowej ewentualnie świadczy usługi w postaci pogotowania 24h ale w sytuacji nagłej awarii kiedy nie można czegoś zgłosić do developera i naprawa jest wymagana już. Ale o tym powinna być Pani powiadomiona prze zarządce w jakich sytuacjach może Pani dzwonić pod wskazany numer. Jeśli zadzwoniła Pani, że coś dzieje się w  mieszkaniu jest to świadczenie usługi za dodatkową opłatą w związku z czym powinna Pani zgłosić bezpośrednio usterkę do developera. A zarządce poinformować by zmienił informację na tablicy ogłoszeń w jakich sytuacjach należy dzwonić pod podany numer. Ponieważ nie powinni Państwo płacić dodatkowo firmie jeśli obowiązuje rękojmia.

Opłata za akt zmiany zarządu

Pytanie
Kto płaci notariuszowi za akt notarialny zmieniający formę zarządu, cała wspólnota czy indywidualna osoba?

                                                                                                                                  Wojtek K.

Odpowiedź
W związku z faktem, że inicjatywa dotyczy uchwały notarialnej  51% udziałowców bowiem tylko w takiej formie można ją podjąć  naturalnym jest, że usługa Notariusza dotyczy całej wspólnoty i w związku z tym jest pokrywana z kosztów Wspólnoty- na co nie jest potrzebna uchwała, gdyż nie są to wysokie koszty, a dotyczą formalnej sprawy ustalenia zmiany sposobu zarządu nieruchomością wspólną i nie jest tym samym „fanaberią” grupy właścicieli, ale odnosi skutki dla całej Wspólnoty w postaci uzyskania możliwości swobodnego decydowania – na przyszłość na zebraniu (w formie uchwały) – np. o zmianie zarządu i zarządcy, co jest ważne z punktu widzenia właścicieli we Wspólnocie.

 

 

Rada Mieszkańców

Pytanie
Ostatnio na zebraniu wspólnoty chcieliśmy wybrać radę mieszkańców ale zarządca powiedział, że to nie możliwe bo ona nas reprezentuje czy rzeczywiście tak jest?

                                                                                                                                    Marek O.
Odpowiedź
Oczywiście nie prawdą jest to co mówi zarządca, zapewne nie jest mu na rękę by coś takiego powstało bowiem nikt wówczas tak oficjalnie nie może go kontrolować z nikim nie musi konsultować pewnych decyzji. Ale jak najbardziej wskazane jest powołanie rady byście Państwo mieli przedstawicieli uprawionych do kontroli. Z mocy prawa każdy z członków wspólnoty ma prawo sprawdzać działania zarządcy ale w praktyce tego się nie robi.

 

 

 

Termin na zaskarżenie uchwały

Pytanie
Nie godzę się z podjętą uchwałą na zebraniu wspólnoty ile mam czasu na jej zaskarżenie?

                                                                                                                                 Ola W.
Odpowiedź
Na zaskarżenie uchwały ma Pani 6 tygodni od jej otrzymania a więc od momentu otrzymania listownie informacji o treści uchwały i głosowaniu.

 

Jak zmienić zarządce

Pytanie
Developer wybrał nam zarządce który nie do końca wypełnia swoje obowiązki jak go zmienić, czy po prostu wypowiada się mu umowę?

                                                                                                                                      Radek A.

Odpowiedź
Jeśli developer jest wpisany do aktu notarialnego przenoszącego własność a tym samym do księgi wieczystej potrzebne jest podjęcie uchwały na zmianę formy zarządu w formie aktu notarialnego. W praktyce wygląda to tak jak grupa mieszkańców mająca 51% będzie za zmianą zarządu wtedy jest szansa organizacji skutecznego zebrania w obecności notariusza i będzie trzeba przegłosować uchwalę zmieniająca zarządce.