Kodeks budowlany zmiany

Zmiany w prawie budowlanym mają wejść w życie z początkiem roku 2017 i mają one dotyczyć nie tylko planowania przestrzennego i prawa budowlanego, ale również  gospodarki nieruchomościami.

Zgodnie z nowymi przepisami budowę domu będzie można już rozpocząć w ciągu 7 dniu od zgłoszenia. Zmiany w przepisach będą dotyczyły uproszenia związanego z  uzyskania pozwolenia na budowę a także rozszerzenie instytucji milczącej zgody organu przy wydawaniu zgód inwestycyjnych.

Zakres zmian jest ogromny.  Jednak niewątpliwie najważniejsze zmiany – dla wszystkich kategorii inwestorów – wiążą się z modyfikacją zasad funkcjonowania aktów planowania przestrzennego do nich zaliczyć możemy:

– usunięcie decyzji o warunkach zabudowy;

– rozbicie dzisiejszego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego właściwie na dwa akty

– znaczące rozszerzenie obowiązku uchwalania planów miejscowych dla konkretnych inwestycji.

– rozszerzenie zakresów planów miejscowych, w tym wprowadzenie możliwości zakazywania przez nie prowadzenia działalności handlowej i usługowej na danej nieruchomości

Na zmiany czekamy już z początkiem roku 2017

Licencjonowanie pośredników kredytowych

Jest projekt ustawy który określał będzie szczegółowo pracę pośredników kredytowych. Praca pośrednika będzie regulowana tak przewiduje art. 47 projektu ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami do tej pory usługi w zakresie bankowości mógł wykonywać każdy chcący pracować w tym charakterze i posiadający podstawową wiedzę w tym zakresie nie wymagane było żadne zezwolenie na prowadzenie takiej działalności.
Po zmianach bowiem zgodnie  art 48 ustawy
Pośrednik kredytu hipotecznego może prowadzić działalność w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, zwanego dalej „zezwoleniem”, i wpisu do rejestru pośredników kredytu hipotecznego.” Jest szansa, że znikną  z rynku niekompetentni pośrednicy wprowadzający w błąd klientów w wyniku braku wystarczającej wiedzy i kompetencji z zakresy bankowości.
Ponadto ustawa ta ma uregulować kwestie związane z samym udzieleniem kredytu między innymi takie jak:
– do tej pory nie było żadnych regulacji dotyczących wcześniejszej spłaty kredytu, stąd też praktyki banków w tym zakresie również były dowolne. Ustawa przewiduje maksymalną opłatą za wcześniejszą spłatę kredytu ma stanowić suma odsetek należnych bankowi za dany rok,
– ustawa zakłada więcej rozwiązań dla kredytobiorców, którzy chwilowo borykają się z problemami terminowej spłaty rat kredytu,
– projekt ustawy określa, iż bank będzie miał maksymalnie 7 dni roboczych na odpowiedź wnioskodawcy, czy udzieli kredytu na wnioskowaną kwotę,
– ustawa uporządkuje kwestie tzw. dodatkowych produktów, które często musi wykupić klient, aby otrzymać określone warunki cenowe przy kredycie hipotecznym
– regulacje w zakresie pracy i odpowiedzialności cywilnej pośredników bankowych.

Z niecierpliwością oczekujemy na wprowadzenie zmian na rynku bankowym.

 

 

 

 

 

Mieszkanie dla dziecka

Pytanie
Chce zapisać swojemu niepełnoletniemu dziecku mieszkanie ale boję się by moja była żona go nie sprzedała i nie wzięła sobie pieniędzy.

                                                                                                                                 Wojtek Sz.
Odpowiedź
Do czasu ukończenia 18 roku życia żona nie może sprzedać ani zarządzać nieruchomością dziecka bez zgody sądu. Sąd musi wydać zgodę na dysponowanie nieruchomością i to w uzasadnionych przypadkach. Samodzielnie matka dziecka nie może sprzedać nieruchomości ani zaciągać kredytów. Nie ma zatem obawy przy  zapisywaniu mieszkania dla niepełnoletniego dziecka że ktoś inny niż on będzie nim dysponował.

Darowizna działki

Pytanie
Żona otrzymała w darowanie działkę od rodziców wspólnie zaciągnęliśmy kredyt na budowę czy prawdą jest że mimo wolnego kredytu ja nie jestem właścicielem domu.

                                                                                                                            Andrzej O.
Odpowiedź
Niestety tak w świetle prawa właścicielem nieruchomości jest ten do kogo należy grunt w tym przypadku do Pana żony. By dom należał również do Pana żona powinna dokonać na Pana rzecz darowizny.

Kredyt na mieszkanie po rozwodzie

Pytanie
Kupiłam mieszkanie z mężem wspólnie wzięliśmy też kredyt. Teraz jesteśmy w trakcie rozwodu i podziału majątku. Mąż ma dostać mieszkanie czy oznacza to, że on będzie musiał też spłacać wspólnie wzięty kredyt.

                                                                                                                                  Magda Dz.

Odpowiedź
Wyrok sądowy nie zwalnia Pani z obowiązku spłaty kredytu który wspólnie z mężem Państwo zaciągnęli mimo iż zgodnie z podziałem majątku Pani już nie będzie właścicielką mieszkania. Umowa kredytowa jest odrębną kwestią i należałoby wystąpić do banku z prośbą o odstąpienie od umowy kredytowej przedstawić wyrok sądu a bank zbada zdolność kredytową męża jeśli będzie w stanie samodzielnie spłacać kredy powinna zostać wydana zgoda na aneks by odłączyć Panią od kredytu. Pewności jednak nie ma ponieważ banki tak łatwo nie rezygnują z dwójki kredytobiorców.

 

 

Opóźnienia w budowe

Pytanie
Developer opóźnia się w oddaniu inwestycji, wezwał mnie do podpisania aneksu o zmianę terminu czy muszę do niego przystępować.

                                                                                                                              Ela Sz.
Odpowiedź
Developer nie może zmusić Pani do podpisania takiego aneksu z nowym terminem. Zgodnie z ustawą developerską może Pani odstąpić od umowy jeśli zostaną przekroczone terminy tj. wyznaczy Pani dodatkowy termin 120 dni od daty przeniesienia własności. Jeśli zdecyduje się Pani czekać należy żądać karnych odsetek za opóźnienie.

Kredyt MdM

Pytanie
Mój syn chce kupić mieszkanie i skorzystać z dopłaty MdM niestety nie posiada jeszcze zdolności kredytowej gdyż pracuje na umowę zlecenie która nie jest brana pod uwagę przy udzielaniu kredytu. W ciągu kilku miesięcy umowa ta ma się zmienić na umowę o pracę. Czy w obecnej sytuacji mogę zaciągnąć kredyt dla syna z opłatą MdM?

                                                                                                                                 Danuta W.
Odpowiedź
Opcje są dwie by syn otrzymał kredyt z dopłatą:
(syn posiada jakąś zdolność) może Pani przystąpić do kredytu z synem jeśli nie będzie miał wystarczającej zdolności kredowej a syn dokona zakupu mieszkania na siebie i jak najbardziej otrzyma dopłatę rządowoą;
( brak zdolności) może Pani dokonać zakupu mieszkania na siebie, jak syn uzyska wystarczającą zdolność i zdąży złożyć dokumenty w trakcie trwania programu MdM przed podpisaniem ostatecznej umowy należy dokonać na syna cesji praw nabycia nieruchomości. W takiej sytuacji syn będzie miał zablokowane mieszkanie które mu się podoba i po podpisaniu ostatecznej umowy będzie mógł starać się o dopłatę. W tym przypadku należy pamiętać by wszystkie formalności zostały załatwione przed ostatecznym terminem przyjmowania wniosków o dopłaty rządowe.

 

 

 

Targi mieszkaniowe – Kraków

W dniach 1-2 października odbędą się targi mieszkaniowe wszystkich chętnych kupnem mieszkania i domu  organizatorzy zapraszają do Hali Expo w Krakowie ul. Galicyjska 9. Na odwiedzających czekają liczne rabaty i ciekawe oferty ze strony developerów m.in. 50% ceny za komórkę lub garaż rabaty do 3% a więc nie ma co się zastanawiać tylko przyjść i wybrać ofertę start godzina 10:00.

Wszelkie informację na temat wystawców, rabatów dostępne na stronie https://www.mieszkaniowi.pl/targi-mieszkaniowe/krakow/.

Już dziś przyjdź i zamieszkaj na swoim.