Opóźnienia w budowe

Pytanie
Developer opóźnia się w oddaniu inwestycji, wezwał mnie do podpisania aneksu o zmianę terminu czy muszę do niego przystępować.

                                                                                                                              Ela Sz.
Odpowiedź
Developer nie może zmusić Pani do podpisania takiego aneksu z nowym terminem. Zgodnie z ustawą developerską może Pani odstąpić od umowy jeśli zostaną przekroczone terminy tj. wyznaczy Pani dodatkowy termin 120 dni od daty przeniesienia własności. Jeśli zdecyduje się Pani czekać należy żądać karnych odsetek za opóźnienie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *