Deklaracja za Śmieci- mandat

Z dniem 4 września 2020 roku można ukarać mandatem właściciela nieruchomości, który nie złożył deklaracji śmieciowej, a także tą osobę, która zadeklarowała, że kompostuje odpady, ale nie ma kompostownika lub go nie wykorzystuje.

Mandat możemy dostać w sytuacji braku aktualizacji danych w deklaracji śmieciowej – np. w sytuacji, gdy pojawi się nowy lokator, urodzi się dziecko (w przypadku metody od osoby).

Za to wszystko odpowiedzialna jest straż gminna i miejska która będzie weryfikowała sam fakt zlożenia deklaracji jak również aktualizację tych danych.

Straże gminne i miejskie oswajają się dopiero z nowymi uprawnieniami, które dało im znowelizowane rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych w sprawie wykroczeń, za które strażnicy mogą nakładać grzywny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1420) bowiem pewnie czynności budzą ich wątpliwości.

Rezygnacja z członka zarządu

Pytanie
Jestem wybrany na członka zarządu wspólnoty czy żeby zrezygnować z pełenienia tej funkcji muszę spisywać coś notarialnie?

Olek S.

Odpowiedź
Jeśli wybór zarządu odbywał się bez udziały notariusza to wystarczy tylko Pana oświadczenie pisemne złożone do zarządu współnoty o rezygnacji. Jeśli natomias wybór zarządu włascicielkiego odbył się przy udzialne notariusza i członkowie wymienieni są z nazwiska to do Pana rezygnacji niezbędna jest wizyta u notariusza. Jeśli uchwała o wyborze zarządu właścicielskiego była notarialna ale pozostawiała Państwu dowolność wyboru członków. Pana rezygnacja nie wymaga wizyty w kancelarii notarialnej i jest skuteczna poprzez złożenie tylko pismego oświdczenia.

Zgoda wspólnoty na zmiany

Pytanie
Czy jeśli dokonuje remontu swojego mieszkania muszę zgłaszać to do współnoty i uzyskiwać stosowną zgodę?

Radek Z.

Odpowiedź
Zmiany które polegają na zmianie funcji przeznaczenia co do sposobu użytkowania lokalu ( z mieszkalnego na użytkowy), przenoszenie wszelkich instalcji , wyburzanie ścian konstrukcyjnych, zabudowywanie balkonów to takie zmiany wymagają zgłoszenia i uzyskania zgody wspólnoty. Samo malowanie odświeżanie lokalu nie wymaga zgłaszania. Choć praktyka pokazuje, że w ogóle nie zgłaszamy żadnych prac wykonywanych w lokalu do wspólnoty.