Zgubiony akt notarialny

Pytanie:
Zgubiłam akt notarialny zakupu mieszkania jak uzyskać odpis?

                                                                                                                   Aleksandra P.

Odpowiedź:
Jeśli nie minęło 10lat od momentu sporządzenia aktu taki odpis możemy uzyskać z kancelarii w której dokonywaliśmy formalności zakupu. Po tym czasie wniosek o wydanie odpisu należny kierować do właściwego sądu rejonowego.

 

Odpisy aktu notarialnego

Pytanie
Podpisałem akt notarialny na zakup mieszkania zapłaciłem za 5 odpisów a trafił do mnie tylko jeden gdzie zatem trafiają pozostałe 4 odpisy?

                                                                                                                                   Wojtek B.

Odpowiedź
Odpisy aktu notarialnego trafiają do sądu wieczysta-księgowego, do urzędu skarbowego, developera,  ewidencji gruntów.

Komórka lokatorska MDM

Pytanie
Chcę kupić mieszkanie z dopłatą MdM czy jest możliwe bym po akcie własności dokupił komórkę lokatorską. Teraz dokupienie jej przewyższyło by kwotę limitu do dopłaty MdM?

                                                                                                                                   Ewelina L.

Odpowiedź
Jeśli komórka lokatorska jest jako pomieszczenie przynależne do mieszkania i na tej samej księdze wieczystej nie ma możliwości by dokupić ją po akcie nawet za gotówkę. podwyższy nam to bowiem wartość kwoty limitu. Dlatego najlepiej już na etapie kupna negocjować z developerem rabat.

Wyjątek stanowi sytuacja jeśli komórki lokatorskie są na odrębnej księdze wieczystej np, na tej co hala garażowa, wówczas nie ma problemu by dokupić ją później.

Kupno miejsca postojowego

Pytanie
Chciałbym kupić samo miejsce postojowe u developera ale mi odmawia mówiąc, że przewidziane są one tylko dla osób zakupujących mieszkania?

                                                                                                                               Wojtek Ł.

Odpowiedź
Wszystko zależy od liczy miejsc postojowych jakimi dysponuje do sprzedaży. Zasadnym jest, że w pierwszej kolejności developer chce zaspokoić potrzeby kupujących mieszkania.

 

Kupno w pakiecie

Pytanie
Chcę kupić samo mieszkanie, developer zmusza mnie do kupna garażu i komórki mówiąc, że sprzedaje wszystko w pakiecie. Nie ma możliwości sprzedaży samego mieszkania. Czy rzeczywiście tak może?Nie mam samochodu i nie potrzebuje parkingu.

                                                                                                                                           Ewa P.

Odpowiedź
Oczywiście, że developer nie może mówić o kupnie pakietowym. Klient ma możliwość wyboru produktu który chce zakupić.  W rzeczywistości praktyki spotyka się różne.

Brak zgody na zapis w umowie

Pytanie
Nie chce się zgodzić na zapis który niezgodny jest z ustawą developerską, ale developer nie chce zgodzić się na jego wykreślenie. Mieszanie mi się podoba i chcę je kupić, czy jeśli mam potwierdzenie na mailu, że nie chciałem zgodzić się na zapis, mogę później liczyć, że jest on nieobowiązujący?

                                                                                                                                     Marek K.

Odpowiedź
Oczywiście jeśli mamy potwierdzenie, że nie było to wspólne ustalenie stron możemy jak najbardziej dochodzić tego, iż zapis jest nieobowiązujący.

Ustawa developerska zmiany

Nowy projekt PIS zakłada nowelizację ustawy developerskiej.

Zakłada się, że  zmiany mają dotyczyć  zawierania umów w formie aktu notarialnego  na mieszkania które posiadają pozwolenie na użytkowanie.  Ma również zniknąć otwarty rachunek powierniczy który zastąpi rachunek zamknięty.

Developerzy najbardziej boją się zmiany dotyczącej wymogu tego zamkniętego rachunku. Bo jeśli taki wymóg powstanie będą musieli czekać na środki pieniężne do momentu przeniesienia własności na klienta.

Jakie zmiany zostaną wprowadzone będzie wiadomo wkrótce.

Koniec MdM

Wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński informuje, że  resort nie przedłuży obecnego programu wparcia. Wiceminister przypomina, ze Mieszkanie dla Młodych było przyjęte na określony czas- do końca 2018 roku.

Ministerstwo pracuje nad nowym programem  tj. Narodowym Programem Budowy Mieszkań.

W najbliższym czasie zostanie przedstawiony projekt ustawy o kasach oszczędnościowo-budowlanych i ulgach podatkowych. Projekt ten ma na celu wytworzenie wśród ludzi nawyku oszczędzania. Na dzień dzisiejszy nie ma szczegółów co do jego zasad pomocy rodzinom nie posiadających wystarczających środków na wkład własny.

Centralny rejestr pozwoleń na budowę

Od 1 stycznia 2016 roku wszedł centralny elektroniczny rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń.

Będzie on publicznie dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Głównego Inspektory Nadzoru Budowlanego.

Oznacza to, że każda zainteresowana osoba będzie mogła prześledzić historię dokumentacji związanej z uzyskaniem pozwolenia na budowę dotyczącego interesującego nas obiektu.

Z dostępnych danych będzie można dowiedzieć się jakich dodatkowych dokumentów wymagał starosta i jak długo inwestor musiał czekać na pozwolenie na budowę.

Co ważne uzyskanie takich danych będzie bezpłatne.