Centralny rejestr pozwoleń na budowę

Od 1 stycznia 2016 roku wszedł centralny elektroniczny rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń.

Będzie on publicznie dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Głównego Inspektory Nadzoru Budowlanego.

Oznacza to, że każda zainteresowana osoba będzie mogła prześledzić historię dokumentacji związanej z uzyskaniem pozwolenia na budowę dotyczącego interesującego nas obiektu.

Z dostępnych danych będzie można dowiedzieć się jakich dodatkowych dokumentów wymagał starosta i jak długo inwestor musiał czekać na pozwolenie na budowę.

Co ważne uzyskanie takich danych będzie bezpłatne.