Umowa najmu w księdze wieczystej.

Pytanie
Zawarłem zwykłą umowę najmu z właścicielem by wpisać ją do księgi wieczystej musze mieć zgodę właściciela czy wystarczy sama umowa?

Radek K.

Odpowiedź
Zgodnie z zapisami ustawy o księga wieczystych i hipotece do wpisu takiego prawa wystarczy dokument obejmujący oświadczenie woli właściciela o ustanowieniu takiego prawa a więc umowa najmu albo oświadczenie wynajmującego na dokonanie takiego wpisu. Nie mniej jednak podstawą dokonania wpisu zgodnie z innym art. tejże ustawy jest konieczność dokumentu z podpisami notarialnie poświadczonymi. Sama umowa najmu bez podpisów notarialnych nie może skutkować tym, że wniosek zostanie ujawniony w księdze.

Kupuję mieszkanie z własnych środków.

Pytanie
Dostałam w spadku środki pieniężne po mamie, ponieważ chce kupić mieszkanie jako lokatę kapitału a jestem w związku małżeńskim. Czy mąż musi być właścicielem tego nowego mieszkania.

Kasia Cz.

Odpowiedź
Środki pieniężne nabyte w drodze dziedziczenia stanowią nasz majątek osobisty. Mąż nie musi być zatem właścicielem nowego mieszkania. Jeśli ma Pani rozdzielność majakową to mąż nie musi pojawić się na akcie nabycia. Jeśli natomiast mają Państwo wspólnotę majątkową zasadnym byłoby by mąż pojawił się na akcie i poświadczył, że nabywa Pani mieszkanie do majątku osobistego z własnych środków nabytych w drodze darowizny.