Sprzedaż lokali użytkowych

Radni Warszawy postanowili, że sprzedaż lokali użytkowych o wartości powyżej 70 tyś PLN będzie odbywała się na zasadzie przetargów.

Uznano bowiem, że taka forma sprzedaży jest  jedną z  najbardziej efektywnych i  obiektywnych form sprzedaży.

Powstające przepisy mają zwiększyć  kontrolę nad sprzedażą poprzez włączenie w ten proces rady miasta, a nie pozostawienie sprzedaży tylko w rękach dzielnicy.

Ponadto tryb przetargowy ma nam gwarantować uzyskanie ceny w wysokości wartości rynkowej ponieważ sprzedaż lokali na podstawie wyceny nie daje pewności uzyskania ceny rynkowej gdyż  o tym decyduje rynek, czyli siły podaży i popytu.

Odwołanie zarządcy

Pytanie
Kiedy można odwołać zarządce nieruchomości powołanego w akcie notarialnym? Nie jesteśmy z niego zadowoleni, nieustannie wzrastają nam opłaty i nic nie zmienia się z nieruchomością.

                                                                                                                               Marek K.

Odpowiedź
Do zmiany zarządcy potrzebna jest uchwała podejmowana większością głosów. Jeśli zarządca wpisany jest do księgi wieczystej trzeba uchałę te potwierdzić notarialnie.

Cisza nocna

Pytanie
Gdzie dzwonić jak developer zakłóca porządek ciszy nocnej poprzez prace na głośnych maszynach. Rozmowy z jego przedstawicielami nie wiele pomagają.

                                                                                                                                  Mateusz T.

Odpowiedź
Jeśli rozmowy z developerem nazbyt się zdają należy dzwonić na policję. Oni mają obowiązek przyjechać i sprawdzić co się dzieje.

Części wspólne nieruchomości

Pytanie
Kupiłam mieszkanie na osiedlu które jest w trakcie budowy. Developer wybudował kilka bloków ale ma w planach rozbudowę osiedla o kolejne. Każdego dnia pracownicy developera uniemożliwiają swobodne korzystanie z drogi dojazdowej do osiedla czy można coś z tym zrobić?

                                                                                                                                           Ewa F.

Odpowiedź
Nabyła Pani udział w części wspólnej i niestety jeśli pakiet większościowy posiada jeszcze developer z uwagi na realizację dalszych inwestycji istnieje duży problem z wyegzekwowaniem od developera pewnego porządku. Istnieje swego rodzaju konflikt interesów Pani zależny na spokojnym dojeździe do swojego bloku a developerowi na jak najszybszym zrealizowaniu inwestycji i firmy podwykonawcze które często realizują dla niego projekt nie liczą się z mieszkańcami istniejących już obiektów. Droga nie jest użytku publicznego tylko jako wewnętrzna więc nie ma regulacji prawnych by zmusić developera do jej prawidłowego korzystania.

Umowa rezerwacyjna

Pytanie
Czy developer może odmówić podpisania umowy rezerwacyjnej. Chciałabym pierw zablokować sobie mieszkanie żeby sprawdzić zdolność przemyśleć wszystko na spokojnie a nie podpisywać od razu umowę developerską?

                                                                                                                       Wojciech M.

Odpowiedź
Nie ma regulacji prawnych które mówiłyby o tym, że przed podpisaniem umowy developerskiej należy podpisać rezerwacyjną. Forma tej umowy jest tylko inicjatywą developera i jeśli nie stosuje takiej formy niestety zmusić go do jej podpisania nie można. Ale większość developerów stara się negocjować więc warto poruszyć tę kwestię na spotkaniu w biurze handlowym.

Formularz IN2

Pytanie
Jaki formularz należny złożyć do Urzędu Miasta w sprawie podatku od nieruchomości kupionej na rynku pierwotnym?

                                                                                                                       Ewelina W.

Odpowiedź
W przypadku osób fizycznych należy zgłosić do Urzędu Miasta formularz IN2 w ciągu 14 dni od momentu podpisania aktu kupna nieruchomości.